برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتاتي با پايداري پويا در حرکت پرش – فرود مردان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم
 
چکیده: 

حرکت پرش – فرود که در بسياري از فعاليتهاي ورزشي مشاهده مي شود، از جمله حرکاتي است که انجام آن افزايش پتانسيل آسيب ناشي از پرش – فرود را با خود به همراه دارد. با توجه به نقش مهم قدرت عضلاني در پايداري پس از فرود، هدف از اين مطالعه عبارت است از بررسي ارتباط بين حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتاني با پايداري پويا. 15 آزمودني پسر از دانشجويان دانشکده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران با ميانگين سني 22±2 سال، به صورت تصادفي انتخاب و در اين مطالعه شرکت کردند. حداکثر گشتاور عضلات چهار سر، همسترينگ، دورسي فلکسور، پلانتافلکسور، چرخش دهنده داخلي و خارجي با دستگاه ايزوکنتيک بايودکس اندازه گيري و نيروهاي عکس العمل زمين در دو جهت قدامي – خلفي و جانبي با صفحه نيرو ثبت شد. با استفاده از روش زمان رسيدن به پايداري، پايداري آزمودنيها در دو جهت مذکور محاسبه شد. روش آماري ضريب همبستگي پيرسون با سطح معناداري a≤0.05 جهت تعيين ميزان ارتباط بين حداکثر گشتاور عضلات و زمان رسيدن به پايداري استفاده شد. ارتباط معناداري بين حداکثر گشتاور عضلات چهارسر، دورسي فلکسور، چرخش دهنده خارجي با زمان رسيدن به پايداري در راستاي قدامي – خلفي، همچنين بين عضلات چهارسر و دورسي فلکسورها با زمان رسيدن پايداري در راستاي جانبي مشاهده شد. يافته هاي تحقيق به نقش مثبت عضلات چهارسر و دورسي فلکسور نسبت به ديگر عضلات در پايداري پس از فرود اشاره داشتند که مي تواند شاخصي در ارزيابي و پيشگويي بروز صدمات احتمالي ورزشکاران در حرکتهاي پرش – فرود باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

صادقی، ح.، و خالقی تازجی، م.، و عباسی، ع.، و حیدری، م. (1387). ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتاتی با پایداری پویا در حرکت پرش – فرود مردان سالم. المپیک, 16(1 (پیاپی 41)), 59-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69774Vancouver : کپی

صادقی حیدر، خالقی تازجی مهدی، عباسی علی، حیدری محمد. ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتاتی با پایداری پویا در حرکت پرش – فرود مردان سالم. المپیک. 1387 [cited 2021April15];16(1 (پیاپی 41)):59-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69774IEEE : کپی

صادقی، ح.، خالقی تازجی، م.، عباسی، ع.، حیدری، م.، 1387. ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتاتی با پایداری پویا در حرکت پرش – فرود مردان سالم. المپیک, [online] 16(1 (پیاپی 41)), pp.59-69. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69774>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی