نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصيص تصادفي بقا با داده هاي بدون سانسور و داراي سانسور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
مقدمه. در پژوهشهايي كه از روشهاي آناليز بقا بهره گرفته مي شود، تعيين حجم نمونه كافي براي دستيابي به توان آماري مناسب داراي اهميت است در روشهاي پارامتري و ناپارامتري آمار كلاسيك تخصيص تصادفي نمونه ها از شرايط اساسي محسوب مي شود. تحقق چنين شرطي در بسياري از پژوهشهاي كارآزمايي باليني و بهداشتي امكان پذير نيست از آنجا كه مطالعات مشاهده اي بقا نمي توان افراد را بطور تصادفي به تيمارها منتسب كرد لذا مي‌توان از رگرسيون خطي شامل متغير مستقل با اثر ثابت در تحليل استفاده نمود، نوشتار فوق حاصل تعيين حجم نمونه و داراي سانسور مي باشد.روشها. در مطالعات فاقد تخصيص تصادفي بقا، مي توان از رگرسيون خطي كه شامل متغير داراي اثر ثابت است استفاده نمود. چنين رگرسيوني در واقع اميد رياضي متغير وابسته به شرط متغير مستقل را بيان مي كند. با درنظر گرفتن متغير دو جمله اي براي تعيين عضويت فرد در يكي از دو گروه مورد مقايسه ومنظور كردن توزيع نمايي براي تابع مخاطره در رگرسيون بقا تابع درست نمايي تشكيل گرديد. با توجه به اينكه توزيع مجانبي برآوردگر ضريب رگرسيون بدست آمد. سپس با بيان واريانس ضريب رگرسيون متغير داراي اثر ثابت بر حسب ضريب تعيين رگرسيون فرمولهايي براي تعيين حجم نمونه هم در داده هاي فاقد سانسور و هم داراي سانسور بقا فراهم شده است.نتايج. براي مقايسه تابع مخاطره مربوط به دو گروه كه فاقد سانسور در داده ها مي باشند برآوردي از ضريب تعيين رگرسيون بقا نسبت مخاطره و نسبت عضويت در گروه و واريانس آنها ازتابع درستنمايي بدست آمد. در صورتي كه داده ها داراي سانسور باشند علاوه بر عناصر فوق برآوردي از احتمال سانسور بايد مد نظر قرار گيرد. با يافتن واريانس برآوردگر ماكزيمم درستنمايي و با توجه به توزيع مجانبي نرمال آن و كمك ضريب تعيين رگرسيون فرمول هايي براي تعيين حجم نمونه بدست آمده است. ججم نمونه تعيين شده توان لازم جهت آزموني كه براي اثر ساير متغيرهاي مستقل تطبيق يافته است را در بر دارد. بحث. كاربرد مدل رگرسيوني در مطالعات فاقد تخصيص تصادفي بقا موجب شده است كه فرمولهاي مناسبي براي برآورد حجم نمونه هم در مطالعات فاقد سانسور وهم درمطالعات داراي سانسور فراهم شود كه در سطح اشتباه a دسترسي به توان آماري لازم نيز ممكن مي گردد. در مدل هاي نيمه پارامتري متناسب كاكس كه واريانس پارامتر به حالت ساده تري تبديل نمي شود بايد از يك مدل شبيه سازي استفاده شود وقتي ضريب تعيين رگرسيون نسبتا بزرگ باشد تواني كه بر اساس آزمون لگ ـ رتبه اي تطبيق نشده محاسبه مي شود توان را بيش از مقدار تفاوت در توان ها كمتر مي شود. با افزايش ضريب تعيين رگرسيون تفاوت بين توانهاي حاصل از آزون لگ ـ رتبه اي و ضريب تعيين تطبيق شده با روش مورد نظر افزايش مي‌يا بد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فقیه زاده، س.، و رهگذر، م. (1382). تعیین حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا با داده های بدون سانسور و دارای سانسور . پژوهش در علوم پزشکی, 8(2), 40-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6967Vancouver : کپی

فقیه زاده سقراط، رهگذر مهدی. تعیین حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا با داده های بدون سانسور و دارای سانسور . پژوهش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2022May17];8(2):40-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6967IEEE : کپی

فقیه زاده، س.، رهگذر، م.، 1382. تعیین حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا با داده های بدون سانسور و دارای سانسور . پژوهش در علوم پزشکی, [online] 8(2), pp.40-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6967. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 411 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی