برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1386 , دوره  14 , شماره  69 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه خود مراقبتي بر كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به هموفيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري هموفيلي از جمله اختلالات و ناراحتي هاي مزمن است كه در كودكان و نوجوانان جنس مذكر بروز كرده، در جريان رشد و تكامل و كيفيت زندگي بيماران و حتي خانواده اختلال ايجاد مي كند و آنها براي تداوم زندگي و كنترل عوارض نياز مبرم به مراقبت دارند.
هدف: اين پژوهش به منظور بررسي تاثير برنامه خود مراقبتي بر كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به هموفيلي مراجعه كننده به درمانگاه جامع هموفيلي تهران در سال 1383 انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک پژوهش نيمه تجربي كه در دو گروه آزمون و شاهد بر روي 56 بيمار هموفيلي (27 نفر گروه آزمون و 29 نفر گروه شاهد) كه به روش تصادفي انتخاب و در دو گروه نيز به طور تصادفي قرار گرفته بودند انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، پرسشنامه خاص كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به هموفيلي، پرسشنامه بررسي نيازهاي آموزشي و فرم گزارش خود مراقبتي بود. براي گروه آزمون، برنامه خود مراقبتي به صورت دو جلسه 50-45 دقيقه اي اجرا شد. كيفيت زندگي بيماران هموفيلي در دو مرحله قبل و سه ماه بعد از مداخله توسط پرسشنامه كيفيت زندگي سنجيده شد و در پايان ميزان كيفيت زندگي در دو گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: آزمون آماري تي مستقل و كاي دو نشان داد که هر دو گروه از نظر عوامل موثر بر كيفيت زندگي، نظير سن و... يكسان هستند
(p>0.05). آزمون من ويتني با p=0.64)‌) نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي گروه آزمون و شاهد، قبل از مداخله اختلاف معناداري با هم ندارند، در حالي كه همين آزمون با p=0.001)) نشان داد كه بين نمره كل كيفيت زندگي گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله اختلاف معناداري وجود دارد. آزمون آماري ويلكاكسون نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي در گروه آزمون، قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداري دارد p=0.003)) و نسبت به قبل افزايش يافته است. همين آزمون نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله اختلاف معني داري نداردp=0.367) )، ولي نمره كل كيفيت زندگي در اين گروه بعد از مداخله كاهش يافته است.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، فرضيه پژوهش تحت عنوان، كيفيت زندگي نوجوانان هموفيل كه برنامه خود مراقبتي را به كار مي برند، نسبت به گروه شاهد بهبود مي يابد تاييد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسگرپور، ح.، و محمدی، ع.، و معماریان، ر. (1386). تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به هموفیلی. دانشور پزشکی, 14(69), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69615Vancouver : کپی

عسگرپور حسین، محمدی عیسی، معماریان ربابه. تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به هموفیلی. دانشور پزشکی. 1386 [cited 2021August06];14(69):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69615IEEE : کپی

عسگرپور، ح.، محمدی، ع.، معماریان، ر.، 1386. تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به هموفیلی. دانشور پزشکی, [online] 14(69), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69615. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 286 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی