برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1386 , دوره  14 , شماره  70 ; از صفحه 81 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوارض ديررس چشمي، ريوي، پوستي و اعصاب و روان (PTSD) ناشي از عوامل شيميايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تعيين وضعيت ميزان ضايعات ديررس چشمي، ريوي، پوستي و اعصاب و روان ناشي از عوامل شيميايي روي 476 نفر از ساكنين شهرستان مريوان 22-17 سال بعد از مجروحيت.
روش كار: پژوهش به روش توصيفي بر روي 476 نفر از ساكنين و مجروحين شهرستان مريوان كه از زمان تماس آنان با عوامل شيميايي 22-۱7 سال گذشته بود انجام شد. معاينات كامل چشمي، ريوي، پوستي و اعصاب و روان توسط يك نفر متخصص چشم، يك نفر متخصص داخلي، يك نفر متخصص پوست و يك نفر متخصص اعصاب و روان انجام شد. شدت ضايعات گروه بندي به صورت بدون عارضه، خفيف، متوسط و شديد صورت گرفت. يافته ها توسط آمارهاي توصيفي ارايه گرديد.
يافته هاي پژوهش: از 476 نفر فرد مورد بررسي
47.7 درصد مونث، 52.3 درصد مذكر 89.9 درصد متاهل و 10.1 درصد مجرد بودند كه از اين ميان 95.4 درصد يك بار، 3.1 درصد دوبار، 1.3 درصد سه بار و 0.2 درصد چهار بار يا بيش تر سابقه محروميت داشتند. از نظر سني افراد كم تر از 21 سال 5.3 درصد، 30-21 سال 11.9 درصد، 40-31 سال 29.7 درصد، 50-41 سال 25 درصد، 60-51 سال 14.2 درصد، و بيش تر از 60 سال 14 درصد را شامل مي شدند. به لحاظ مصرف سيگار 96.2 درصد، بدون مصرف سيگار و 3.8 درصد سيگاري بودند. علايم ديگر: 89.3 درصد افراد داراي علايم اوليه چشمي، 10.7 درصد بدون علايم، 96.6 درصد داراي علايم اوليه ريوي، 3.4 درصد بدون علايم، 90.8 درصد داراي علايم پوستي، 9.2 درصد بدون علايم، 75.2 درصد داراي علايم اوليه گوارشي، 24.8 درصد بدون علايم و 52.5 درصد داراي علايم اوليه اعصاب و روان بودند. مصرف دارو: 96.3 درصد افراد سابقه مصرف داروي چشمي، 3.7 درصد سابقه بدون مصرف، 86.1 درصد سابقه مصرف داروي ريوي، 13.9 درصد سابقه بدون مصرف، 82.6 درصد سابقه مصرف داروي پوستي، 17.4 درصد سابقه بدون مصرف، 52.5 درصد سابقه مصرف داروي اعصاب، و 47.5 درصد سابقه بدون مصرف داشتند. 37.1 درصد افراد مذكور سابقه بستري داشتند و 62.9 درصد بدون سابقه بودند كه از نظر نوع عامل، علت بستري گاز خردل و اعصاب بود. شدت ضايعات چشمي: بدون ضايعه 74 درصد، خفيف 25.8 درصد، متوسط 0.2 درصد، شديد صفر درصد؛ ريوي: بدون ضايعه 67.9 درصد، خفيف 31.9 درصد، متوسط 0.2 درصد، شديد صفر درصد؛ پوستي: بدون ضايعه 76.7 درصد، خفيف 23.1 درصد، متوسط 0.2 درصد، شديد صفر درصد؛ اعصاب و روان: بدون عارضه 53.2 درصد، خفيف 46.6 درصد، متوسط 0.2 درصد، شديد صفر درصد.
نتيجه گيري: با عنايت به اين كه عوامل شيميايي، بالاخص گاز خردل داراي عوارض ديررس بوده، تا 50 سال بعد از تماس هم مي تواند عوارض ايجاد كند و با توجه به پايدار بودن اين عامل در خاك به مدت 10 سال، پژوهش نشان داد كه در چهار عضو مورد بررسي عوارض با شدت هاي متفاوت ايجاد شده و شدت اين ضايعات رابطه معناداري با دفعات مجروحيت، علايم اوليه، مصرف داروها و مدت زمان بستري دارد. پيشنهاد مي شود در خصوص ساير عوارض شيميايي در ارگان هاي مختلف بدن، تحقيقات جامع تري صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2783
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی