نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 67 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

كشت اركانيگ اسفرزه (Plantago ovata) و پسيليوم (Plantago psyllium) در واكنش به تنش آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي واكنش عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات كيفي دو گونه دارويي اسفرزه و پسيليوم به تنش آب در شرايط كشت ارگانيك، آزمايشي در سال زراعي 82-1381 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا درآمد. آزمايش به صورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي و با سه تكرار انجام شد. فاكتور اصلي شامل فواصل مختلف آبياري، در سه سطح 10، 20 و 30 روز در كرتهاي اصلي و تيمارهاي فرعي شامل سه سطح كود دامي در مقادير 5، 10 و 15 تن در هكتار و دو گونه P. ovata و P. psyllium بصورت فاكتوريل در كرتهاي فرعي قرار گرفتند. صفات اندازه گيري شده شامل: ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبله در هر بوته، تعداد دانه در هر سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد كاه و كلش و عملكرد دانه بود. سه شاخص كيفي مقدار موسيلاژ، فاكتور تورم و ميزان تورم در هر گرم موسيلاژ مورد بررسي قرار گرفتند. فواصل مختلف آبياري بر ارتفاع بوته، تعداد سنبله در هر بوته، تعداد دانه در هر سنبله، وزن هزار دانه و عملكرد كاه و كلش در دو گونه اسفرزه و پسيليوم تاثير معني داري نداشت ولي طول سنبله و عملكرد دانه بطور معني داري تحت تاثير فواصل آبياري قرار گرفت. بيشترين عملكرد دانه در اسفرزه و پسيليوم به ترتيب در فواصل آبياري 20 و 10 روز آبياري بدست آمد. تاثير كود دامي تنها بر عملكرد دانه اسفرزه و پسيليوم معني دار بود و بالاترين عملكرد دانه در اسفرزه و پسيليوم به ترتيب در سطوح 5 و 15 تن در هكتار كود دامي حاصل شد. نتايج مطالعه همبستگي بين ميزان موسيلاژ، فاكتور تورم و وزن هزاردانه بيانگر آن است كه بين اين سه فاكتور در بذور اسفرزه و پسيليوم همبستگي معني داري وجود ندارد. ميزان موسيلاژ، فاكتور تورم و ميزان تورم در هر گرم موسيلاژ تحت تاثير تيمارهاي آبياري و كود قرار نگرفتند. با اين وجود، بيشترين مقدار موسيلاژ در اسفرزه و پسيليوم به ترتيب در تيمارهاي 30 و 10 روز آبياري، بيشترين ميزان فاكتور تورم در تيمار 30 روز آبياري و بيشترين ميزان تورم در هر گرم موسيلاژ در اسفرزه و پسيليوم به ترتيب در تيمار 20 و 10 روز آبياري بدست آمد. بدين ترتيب بنظر مي رسد كه در شرايط كمبود آب و در سيستمهاي كشاورزي كم نهاده، اسفرزه گونه مقاومتري نسبت به پسيليوم ميباشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوچکی، ع.، و تبریزی، ل.، و نصیری محلاتی، م. (1383). کشت ارکانیگ اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی . پژوهشهای زراعی ایران, 2(1), 67-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69577Vancouver : کپی

کوچکی علیرضا، تبریزی لیلا، نصیری محلاتی مهدی. کشت ارکانیگ اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی . پژوهشهای زراعی ایران. 1383 [cited 2022May17];2(1):67-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69577IEEE : کپی

کوچکی، ع.، تبریزی، ل.، نصیری محلاتی، م.، 1383. کشت ارکانیگ اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی . پژوهشهای زراعی ایران, [online] 2(1), pp.67-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69577. 

 
بازدید یکساله 285 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی