برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1385 , دوره  29 , شماره  1 ; از صفحه 31 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تنش رطوبتي بر خصوصيات مورفولوژيك و عملكرد دانه هيبريدهاي تجاري ذرت در شرايط اقليمي دزفول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير تنش رطوبتي ناشي از فواصل آبياري بر عملكرد دانه ذرت، آزمايشي در سال زراعي 1381 در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول به اجرا گذاشته شد. آزمايش به صورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا گرديد. فاكتور اصلي شامل سه سطح آبياري پس از 70 ، 120 و170 ميلي متر تبخير تجمعي از تشتك كلاس A (به ترتيب شرايط رطوبتي مطلوب، تنش ملايم و تنش شديد) در نظر گرفته شد و كرتهاي فرعي نيز شامل چهار هيبريد ذرت TWC600 ،SC647 ،‍SC704 وSC720 بود. افزايش فواصل بين آبياري ها و تنش ناشي از آن موجب كاهش عملكرد دانه گياه از 11363 كيلوگرم در هكتار (آبياري پس از 70 ميلي متر تبخير) به 7810 كيلوگرم در هكتار (آبياري پس از 170 ميلي متر تبخير) شد. عملكرد بيولوژيك نيز از 21388 كيلوگرم در هكتار (آبياري پس از 70 ميلي متر تبخير) به 14796 كيلوگرم در هكتار (آبياري پس از 170 ميلي متر تبخير) كاهش يافت. بين تيمارهاي تنش رطوبتي و هيبريدها و اثر متقابل آنها از نظر تعداد رديف دانه در بلال و تعداد دانه در رديف اختلاف معني داري در سطح %1  مشاهده گرديد. بررسي اثر متقابل تيمارها نشان داد كه هيبريد 704 با عملكرد دانه (12646.29 كيلوگرم در هكتار) در شرايط مطلوب و هيبريد 647 با عملكرد دانه (8143.23 كيلوگرم در هكتار) در شرايط تنش شديد كمترين عملكرد دانه را به خود اختصاص دادند. با توجه به اينكه بين دو تيمار آبياري پس از 70 و120  ميلي متر تبخير تفاوت معني داري مشاهده نشد، به نظر مي رسد هيبريدهاي ذرت مي توانند تاخير در آبياري را تا 120 ميلي متر تبخير تحمل نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی