برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 293 تا صفحه 303 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير كاهش دماي كانوپي و مقدار نسبي آب برگ بر عملكرد ژنوتيپهاي تريتيكاله هگزاپلوئيد تحت شرايط محدوديت رطوبتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين بررسي به منظور مطالعه نقش ميزان نسبي آب (RWC) و كاهش دماي كانوپي (CTD) در تحمل تنش رطوبتي در مراحل مختلف نمو ژنوتيپ هاي تريتيكاله هگزاپلوييد در قالب طرح كرتهاي خردشده بر پايه بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار به مدت دو سال زراعي (82-1380) در ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق مشهد اجرا شد. فاكتور اصلي محدوديت رطوبتي در مراحل مختف نمو، شامل: L1- شرايط بهينه رطوبتي، L4, L3, L2 قطع آبياري و استفاده از باران گير به ترتيب در مراحل يك برگي تا برجستگي دوگانه، برجستگي دوگانه تا ظهور بساك و پس از مرحله ظهور بساك، L5 و L6 فقط يك آبياري در مرحله ظهور بساك و يا شيري دانه (بدون استفاده از باران گير) و فاكتور فرعي نيز پنج ژنوتيپ تريتيكاله هگزاپلوئيد Juanillo 92) و چهار لاين اميدبخش) بود. نتايج نشان داد كه مقادير RWC و CTD با پيشرفت مراحل فنولوژيكي ژنوتيپهاي تريتيكاله در شرايط بهينه رطوبتي كاهش پيدا كرد اما اين مقادير در ساير تيمارهاي تنش رطوبتي روند ثابتي نداشت. تنش رطوبتي در مرحله رويشي (L2) فقط در مرحله ظهور برگ پرچمي باعث كاهش RWC و CTD شد، و در مراحل ظهور بساك و پرشدن دانه كاهش RWC و CTD را جبران كرد و تفاوت معني داري با شرايط بهينه (L1) نشان نداد. كمترين مقدار CTD و RWC در بين كليه سطوح محدوديت رطوبتي در مرحله ظهور برگ پرچمي و ظهور بساك به L3 (تنش از مرحله برجستگي دوگانه تا ظهور بساك) تعلق داشت. آبياري پس از تنش رطوبتي در تيمار L3 در مرحله ظهور بساك نتوانست، مقادير RWC و CTD را در مرحله پرشدن دانه تا سطح شرايط بهينه ارتقا دهد اما اين مقادير در مرحله پرشدن دانه بيش از L4 (تنش رطوبتي پس از ظهور بساك) بود. همبستگي بسيار معني داري بين مقادير CTD و RWC با عملكرد دانه در تمام مراحل نمو بدست آمد گرچه همبستگي (r=0.55) RWC و (r=0.85) CTD با عملكرد دانه در مرحله پرشدن دانه بيشتر بود ولي با توجه به همبستگي بسيار نزديك تر CTD با عملكرد دانه گرچه دو صفت RWC و CTD مي توانند به عنوان معيار انتخاب در شرايط تنش رطوبتي مورد استفاده قرار گيرد اما CTD معيار مطمين تري است. نتايج اين بررسي نشان داد كه بين ژنوتيپهاي مخمتلف تريتيكاله از نظر ميزان CTD و RWC در مراحل مختلف نمو، تفاوت وجود داشت، ژنوتيپهايي كه عملكرد بالاتري در شرايط تنش رطوبتي توليد كرده بودند، از نظر ميزان CTD و RWC نيز در طي مراحل مختلف نمو در وضعيت مطلوبي قرار داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ناظری، س.، و مجنون حسینی، ن.، و جلال کمالی، م.، و مظاهری، د.، و قنادها، م. (1382). تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی. پژوهشهای زراعی ایران, 1(2), 293-303. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69550Vancouver : کپی

ناظری سیدمحمود، مجنون حسینی ناصر، جلال کمالی محمدرضا، مظاهری داریوش، قنادها محمدرضا. تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی. پژوهشهای زراعی ایران. 1382 [cited 2021July26];1(2):293-303. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69550IEEE : کپی

ناظری، س.، مجنون حسینی، ن.، جلال کمالی، م.، مظاهری، د.، قنادها، م.، 1382. تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 1(2), pp.293-303. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69550. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی