برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 229 تا صفحه 239 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح خشكي و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام ديم و آبي نخود در مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر سطوح خشكي و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم نخود، آزمايشي در سال زراعي 82-81 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. سطوح خشكي شامل چهارسطح 1- بدون آبياري 2- آبياري فقط در زمان كاشت 3- آبياري در زمان كاشت و قبل از گلدهي 4- آبياري در زمان كاشت، قبل از گلدهي و غلافدهي با ارقام جم (رقم آبي)، كرج 31-60-12 (رقم آبي) و ILC482 (رقم ديم) در دو تاريخ كاشت 20/10/81 و 30/11/81 در يك آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد كه سطوح مختلف خشكي و تاريخ كاشت، اثر معني داري بر صفات تعداد غلاف در واحد سطح، تعداد دانه در واحد سطح و وزن صد دانه ارقام نخود داشت، به طوري كه بيشترين عملكرد دانه در سه بار آبياري (آبياري در زمان كاشت، گلدهي و غلاف دهي) بدست آمد. در بين ارقام، رقم كرج 31-60-12 بيشترين و رقم ILC482 كمترين عملكرد دانه را دارا بودند. تعداد غلاف و تعداد دانه در واحد سطح و عملكرد اقتصادي و بيولوژيكي در تاريخ كاشت اول نسبت به تاريخ كاشت دوم بيشتر بود. در اين بررسي رقم جم در شرايط آب و هوايي مشهد، بيشترين تحمل را به تنش خشكي نشان داد ولي در شرايط آبياري تكميلي رقم كرج 31-60-12 از عملكرد دانه بالاتري برخوردار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی