برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 71 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور آگاهي از تاثير كاربرد فاضلاب هاي تصفيه شده خانگي بر عملكرد و كيفيت كاهو (Lactuca sativa) و ويژگي هاي خاك، آزمايشي در يك خاك با بافت لوم رسي، كه بر پايه سيستم رده بندي Fine loamy mixed mesic Calixerollic Xerochrepts نام دارد، در چارچوب طرح بلوك هاي كامل تصادفي، در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه مشهد انجام شد. تيمارها عبارت بودند از: T1 (آبياري با فاضلاب تصفيه شده خانگي)، T2 (آبياري با فاضلاب تصفيه شده خانگي + آب چاه به تناوب)، T3 (آبياري با آب چاه + كود حيواني، گاوي)، T4 (آبياري با آب چاه + كاربرد نيتروژن و فسفر) و T5 (آبياري با آب چاه، شاهد). نتايج تجزيه شيميايي آب چاه نشان داد كه اين آب براي كشاورزي محدوديت خاصي ندارد.
نتايج به دست آمده از اين آزمايش مشخص كرد كه عملكرد كاهو در كليه تيمارها افزايش داشت. در مقايسه با تيمار شاهد، بيشترين عملكرد تر اندام هوايي كاهو (برگ) به ترتيب در تيمارهاي
T3 و T1، و بيشترين افزايش وزن خشك برگ كاهو به ترتيب در تيمارهاي T1 و T3 ديده شد. نتايج تجزيه گياه نشان داد كه غلظت عناصر غذايي پر مصرف و سنگين در اندام هوايي و ريشه كاهو، در كليه تيمارهاي آزمايش نسبت به تيمار شاهد افزايش داشته است. در تيمار T1 آزمايش، غلظت آهن بيشترين و غلظت كادميوم كمترين بوده است. آلودگي هاي ميكروبي در تيمار T2 آزمايش به مراتب بيش از ديگر تيمارها بود. تجزيه، خاك سطحي (0-30 سانتي متر) نشان داد كه با كاربرد فاضلاب، قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع، نيتروژن كل، فسفر قابل جذب، بر محلول و عناصر سنگين خاك افزايش داشت، ولي مقدار آن زير مرز استانداردهاي ارايه شده به وسيله مجامع بين المللي بوده و هيچ گونه تاثير سويي بر خاك نداشته است. تفاوت هاي ايجاد شده در ويژگي هاي ديگر گياهي و خاك چندان نيست، هر چند ضروري است به نتايج حاصله در سال هاي بعد نيز توجه گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 203
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی