برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تنش كم آبي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام آفتابگردان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير تنش كم آبي بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم آفتابگردان روغني طي سال هاي 1382 و 1383 درخوي آزمايشي به صورت طرح كرت هاي يكبار خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار اجرار گرديد. سطوح آبياري به عنوان عامل اصلي در شش سطحي (شامل 70-70-90، 70-90-110، 90-110-90، 110-70-110، 90-70-110 و 90-90-110 ميليمتر تبخير از تشت تبخير كلاس A به ترتيب از مرحله استقرار بوته تا رويت طبق تا شروع زرد شدن طبق و شروع زرد شدن طبق تا رسيدگي فيزيولوژيكي اعمال گرديد) و رقم به عنوان عامل فرعي در سه سطح (شامل ركورد، هاي سان 33 و آرماويرسكي) انتخاب شدند. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد كه بالاترين مقادير وزن صد دانه، تعداد دانه در طبق، درصد مغز به كل دانه و شاخص برداشت در تيمارهاي آبياري 70-70-70 و 90-90-90 ميليمتر تبخير به دست آمد. حداكثر قطر طبق با 17.2 سانتيمتر و عملكرد دانه و روغن به ترتيب با 5125.4 و 2382.6 كيلوگرم در هكتار متعلق به تيمار آبياري 70-70-70 ميليمتر تبخير بود. تيمار آبياري 90-70-90 ميليمتر اختلاف معني داري با سطح 70-70-70 ميليمتر از لحاظ عملكرد دانه و روغن نشان نداد. در تيمار 110-100-110 ميليمتر كمترين مقادير عملكرد دانه و روغن و اجزا عملكرد به دست آمد ولي درصد پوكي دانه در اين تيمار بيشتر از بقيه بود. تعداد دانه در طبق در بين اجزا عملكرد بيشترين همبستگي (r=0.711) را با عملكرد دانه نشان داد ارقام ركورد و هاي سان 33 از لحاظ صفات مورد مطالعه نسبت به رقم آرماويرسكي برتر بودند و اختلاف معني داري با آن نشان دادند. مقايسه ميانگين هاي اثر متقابل دو فاكتور نشان داد دو رقم ركورد و هاي سان 33 با سطح آبياري 70-70-70 ميليمتر حداكثر قطر طبق، تعداد دانه در طبق، عملكرد دانه و روغن را داشتند. نتايج كلي اين تحقيق نشان مي دهد كه كشت ارقام روغني آفتابگردان (هاي سان 33 و ركورد) با فاصله آبياري 90 ميليمتر تبخير در اوايل و اواخر فصل رشد براي منطقه خوي مناسب مي باشند. ولي به دليل حساسيت به كم آبي زمان آبياري در مرحله رويت طبق تا زرد شدن آن بايستي بر اساس 70 ميليمتر تبخير تنظيم گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

رشدی، م.، و حیدری شریف آبادی، ح.، و کریمی، م.، و نورمحمدی، ق.، و درویش، ف. (1385). بررسی اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام آفتابگردان. علوم کشاورزی, 12(1 (ویژه نامه)), 109-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69330Vancouver : کپی

رشدی محسن، حیدری شریف آبادی حسین، کریمی مهدی، نورمحمدی قربان، درویش فرخ. بررسی اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام آفتابگردان. علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021April16];12(1 (ویژه نامه)):109-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69330IEEE : کپی

رشدی، م.، حیدری شریف آبادی، ح.، کریمی، م.، نورمحمدی، ق.، درویش، ف.، 1385. بررسی اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام آفتابگردان. علوم کشاورزی, [online] 12(1 (ویژه نامه)), pp.109-121. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69330>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی