نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ضرورت تغيير، انعطاف و نوآوري در روز شمار تحصيلي مدارس متوسطه نظري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين پژوهش درصدد است تا ضرورت بازنگري، اصلاح و انعطاف در روز شمار تحصيلي را از جنبه هاي مختلف مانند مدت و زمان تعطيلات و نحوه توزيع زمان آموزش طي روز و هفته تحصيلي بررسي نمايد.روش تحقيق، توصيفي- تحليلي است و جامعه آماري آن، سه گروه دبيران، مديران و كارشناسان دوره آموزش متوسطه شهرهاي اصفهان و يزد است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي متناسب با حجم، 180 دبير و با روش نمونه گيري تصادفي ساده، 35 مدير از جامعه آماري انتخاب گرديد. براي جمع آوري داده ها از نمونه مديران و دبيران پرسشنامه استفاده شده است. از مصاحبه نيمه سازمان يافته نيز براي جمع آوري داده هاي كيفي از نمونه كارشناسان (16 نفر) استفاده شد. داده هاي كمي در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و داده هاي كيفي با روش مقوله بندي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.يافته هاي به دست آمده از پژوهش نشان داد كه با توجه به تنوع شرايط اقليمي به ويژه دما و شرايط مختلف آموزشي، اجتماعي و اقتصادي كشور، انعطاف در زمان شروع و پايان روز و سال تحصيلي ضروري است. همچنين، كاهش مدت زمان تعطيلات رسمي طي سال تحصيلي و در تعطيلات تابستان و توزيع مناسب زمان هاي آموزش و تعطيلات طي روزهاي هفته و سال تحصيلي، از جمله تغييراتي است كه مي تواند در بهبود عملكرد نظام آموزشي موثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصر، ا.، و صافی، ا.، و نیلی، م. (1385). ضرورت تغییر, انعطاف و نوآوری در روز شمار تحصیلی مدارس متوسطه نظری. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, 25(4 (پیاپی 49) (ویژه نامه علوم تربیتی)), 223-245. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69231Vancouver : کپی

نصر احمدرضا، صافی اکرم السادات، نیلی محمدرضا. ضرورت تغییر, انعطاف و نوآوری در روز شمار تحصیلی مدارس متوسطه نظری. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 1385 [cited 2022July02];25(4 (پیاپی 49) (ویژه نامه علوم تربیتی)):223-245. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69231IEEE : کپی

نصر، ا.، صافی، ا.، نیلی، م.، 1385. ضرورت تغییر, انعطاف و نوآوری در روز شمار تحصیلی مدارس متوسطه نظری. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, [online] 25(4 (پیاپی 49) (ویژه نامه علوم تربیتی)), pp.223-245. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69231. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی