نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

تجزيه عليت عملكرد و اجزا عملكرد دانه برخي ارقام جو در منطقه اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است