برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1384 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 226 تا صفحه 240 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مقادير مختلف كود نيتروژن و پتاسيم بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه برنج رقم خزر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گیلان، رشت
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد، اجزاي عملكرد و رشد برنج رقم خزر، آزمايشي در سال زراعي 1380 در موسسه تحقيقات برنج كشور در رشت اجرا گرديد. اثر پنج مقدار نيتروژن (0، 30، 60، 90 و 120 كيلوگرم در هكتار) و چهار مقدار پتاسيم (0، 100، 200 و300 كيلوگرم در هكتار)، با استفاده از آزمايش فاكتوريل و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در 3 تكرار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش مقدار كود نيتروژن، تعداد خوشه در واحد سطح، تعداد دانه در خوشه و درصد دانه هاي پر شده افزايش معني داري داشت. اما وزن هزار دانه تغييري نکرد. با مصرف 60 كيلوگرم نيتروژن در هكتار عملكرد دانه به طور معني داري افزايش و سپس در سطح 90 كيلوگرم در هكتار به طور معني داري كاهش يافت. تاثير كود نيتروژن بر عملكرد ماده خشك گياهي و كاه نيز تقريبا از همين روند پيروي كرد. تاثير مقادير مختلف كود پتاسيم بر عملكرد دانه، تعداد خوشه در واحد سطح، وزن هزار دانه، تعداد پنجه و ارتفاع بوته غيرمعني دار بود اما باعث افزايش معني دار تعداد دانه در خوشه و درصد دانه هاي پر شده گرديد. شاخص برداشت تحت تاثير هيچ يك از تيمارهاي كودي قرار نگرفت. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه بيشترين مقدار عملكرد دانه برنج از تيمار 60 كيلوگرم نيتروژن و 300 كيلوگرم پتاسيم در هكتار به دست آمد. شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) برنج به طور معني داري در تيمارهاي مقادير بالاي نيتروژن نسبت به تيمارهاي نيتروژن پايين بيشتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 384
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی