نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 347 تا صفحه 364 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز سويا در منطقه ساري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر
 
چکیده: 
به منظور تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز سويا ، در سال 1381 آزمايشي در ايستگاه تحقيقاتي دشت ناز ساري با استفاده  از طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و 16 تيمار به اجرا در آمد. تيمارها شامل دوره هاي مختلف عاري  از علف  هرز و نيز دوره هاي متفاوت رقابت علف هاي هرز در مراحل فنولوژيك گياه بود. دو تيمار نيز به عنوان شاهد آزمايش يكي كنترل در تمام فصل رشد و ديگر رقابت علف هاي هرز در تمام فصل رشد در نظر گرفته شدند. از ميان هشت گونه علف هرز شناسايي شده، علف  هرز تاج خروس با 2/47 درصد، بيشترين و علف هرز پيچك با 3/2 درصد كمترين سهم تجمع ماده خشك علف هاي هرز را داشتند و با افزايش  دوره عاري از علف هرز، وزن خشك  علف هاي هرز به طور معني دار كاهش يافت. طول دوره عاري از علف هاي هرز تاثير معني دار بر تعداد گره ساقه، وزن خشك دانه و تعداد دانه  در غلاف نداشت. حداكثر تعداد غلاف در بوته، مربوط به تيمار شاهد عاري از علف هاي هرز با 85 غلاف و كمترين آن مربوط به تيمار شاهد رقابت با علف هاي هرز با 40 غلاف در هر بوته بود، همچنين عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه و تعداد شاخه هاي فرعي در بوته نيز با افزايش دوره تداخل علف هاي هرز به مقدار بسيار معني داري كاهش يافت به طوري كه ميزان عملكرد دانه در تيمار شاهد عاري از علف هاي هرز از 570g/m2  به  185g/m2 در تيمار شاهد رقابت علف هاي هرز رسيده است. با توجه به نتايج اين تحقيق، مي توان نتيجه گرفت كه با حذف علف هاي هرز فقط بين مراحل فنولوژيك V3  (25 روز پس از كاشت) تاR1   (25 روز پس از كاشت) از كاهش معني دار عملكرد دانه جلوگيري مي شود. روند تغييرات درصد عملكرد مشاهده شده نسبت به شاهد در دوره مذكور از 93/99 درصد در تيمار FR1 به 76/80 درصد در تيمارFV11   (45روزه پس از كاشت)  و از 59/98 درصد در تيمار CV3 به 2/72 درصد در تيمارCV7  (37 روز پس از كاشت) رسيده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افتخاری، ع.، و شیرانی راد، ا.، و رضایی، ع.، و صالحیان، ح.، و اردکانی، م. (1384). تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سویا در منطقه ساری. مجله علوم زراعی ایران, 7(4), 347-364. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68843Vancouver : کپی

افتخاری علی، شیرانی راد امیرحسین، رضایی عبدالمجید، صالحیان حمید، اردکانی محمدرضا. تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سویا در منطقه ساری. مجله علوم زراعی ایران. 1384 [cited 2022August12];7(4):347-364. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68843IEEE : کپی

افتخاری، ع.، شیرانی راد، ا.، رضایی، ع.، صالحیان، ح.، اردکانی، م.، 1384. تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سویا در منطقه ساری. مجله علوم زراعی ایران, [online] 7(4), pp.347-364. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68843. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 249 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی