نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 97 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سيستم هاي خاك ورزي و فواصل رديف بر عملكرد دانه و درصد روغن دو رقم كلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور مطالعه تاثير سيستم هاي خاك ورزي و فواصل رديف بر عملكرد کمي و درصد روغن ارقام كلزا آزمايشي دو ساله در قالب اسپليت پلات فاكتوريل با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در 3 تكرار در سال هاي زراعي 82-1381 و83 -1382 در مزرعه مركز تحقيقات كشاورزي مازندران در بايع كلا واقع در 25 كيلومتري ساري اجرا گرديد. عامل اصلي شامل نظام هاي خاك ورزي.در 3 سطح (بدون خاك ورزي و کشت در بقاياي غلات، خاك ورزي حداقل شامل برگرداندن بقاياي غلات با ديسك و شخم، و خاك ورزي متداول شامل برگرداندن بقايا با دو ديسک عمود بر هم) بود كه در کرت هاي اصلي قرارگرفتند. در کرت هاي فرعي ترکيب سطوح تيماري ارقام  Hyola 401 و PF 7045.91 و فواصل رديف 8 ، 16 و 24 سانتيمتر قرار داده شدند. نتايج دو ساله نشان داد كه اثر اصلي سيستم خاك ورزي و رقم در سطح 1 درصد معني دار بود و بين عملكرد دانه در سيستم خاك ورزي معمول و سيستم بدون خاك ورزي تفاوت معني داري ديده نشد. از نظر عملكرد دانه رقم PF 7045.91 در فاصله رديف كمتر و سيستم خاك ورزي معمول با عملكرد 3689 كيلوگرم در هكتار برتر بود. اثر رقم در سطح 1 درصد بر روي صفات طول دوره گلدهي، ارتفاع شاخه فرعي، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي، تعداد دانه، وزن هزار دانه ، عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغن معني دار بود. نتايج نشان داد که علي رغم بيشتر بودن عملکرد دانه در سيستم خاك ورزي معمول مي توان از كشت ارقام در سيستم هاي بدون خاك ورزي يا  خاك ورزي حداقل در فواصل رديف 8 سانتيمتر استفاده كرد. به طور کلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه سيستم هاي خاك ورزي حداقل و بدون خاك ورزي داراي مزيت هايي در مقايسه با سيستم خاك ورزي معمول هستند که کاربرد آن ها را توجيه مي كند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیدی، ح.، و طهماسبی سروستانی، ز.، و قلاوند، ا.، و مدرس ثانوی، س. (1384). اثر سیستم های خاک ورزی و فواصل ردیف بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم کلزا. مجله علوم زراعی ایران, 7(2), 97-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68839Vancouver : کپی

امیدی حشمت، طهماسبی سروستانی زین العابدین، قلاوند امیر، مدرس ثانوی سیدعلی محمد. اثر سیستم های خاک ورزی و فواصل ردیف بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم کلزا. مجله علوم زراعی ایران. 1384 [cited 2022August19];7(2):97-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68839IEEE : کپی

امیدی، ح.، طهماسبی سروستانی، ز.، قلاوند، ا.، مدرس ثانوی، س.، 1384. اثر سیستم های خاک ورزی و فواصل ردیف بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم کلزا. مجله علوم زراعی ایران, [online] 7(2), pp.97-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68839. 

 
بازدید یکساله 314 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی