برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوع خاك و بقاياي گياهي بر شدت معدني شدن خالص نيتروژن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

بازگشت بقاياي گياهي به خاک به ويژه در خاک هاي مناطق خشک و نيمه خشک از ارکان مهم و اجتناب ناپذير پايداري اکوسيستم هاي کشاورزي است. ديناميک نيتروژن خاک پس از بازگشت بقاياي گياهي با کيفيت مختلف به طور متفاوت تحت تاثير قرار گرفته و بر قابليت جذب نيتروژن براي محصول بعدي اثر خواهد گذاشت. تاثير نوع خاک نيز بر تحولات نيتروژن در خاک هاي تيمارشده با بقاياي گياهي، لازم است مورد توجه قرار گيرد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير نوع خاک و بقاياي گياهي بر شدت معدني شدن خالص نيتروژن مي باشد. بدين منظور دو خاک شرود ان (رسي) و جوزد ان (لوم رسي شني) با بقاياي گياهي يونجه، گندم و ذرت تيمار گرديد و سرعت فرآيند معدني شدن خالص نيتروژن در پايان يک دوره انکوباسيون آزمايشگاهي 8 هفته اي بررسي گرديد. نتايج نشان داد که در بين بقاياي گياهي مورد مطالعه يونجه بيشترين مقدار خالص نيتروژن معدني شده را توليد مي نمايد. معدني شدن خالص به ميزان کمتري در تيمارهاي حاوي بقاياي گندم و تيمار شاهد نيز اتفاق افتاد، ليکن در تيمار حاوي بقاياي ذرت ايموبيليزه شدن خالص به وقوع پيوست. تاثير نوع خاک بر فرآيند معدني شدن خالص نيتروژن معني دار بود، ليکن اختلاف بين دو خاک در مورد انواع بقاياي گياهي مشابه نبود به طوري که تفاوت مقدار نيتروژن معدني شده در خاک هاي تيمارشده با بقاياي يونجه از همه بيشتر بود. اختلاف دو خاک در تيمار بقاياي گندم نيز معني دار بود ليکن در تيمارهاي شاهد و بقاياي ذرت اختلاف معني داري به لحاظ سرعت معدني شدن خالص در دو خاک مورد مطالعه مشاهده نشد. به طور کلي نتايج اين تحقيق، اين فرضيه را تقويت مي نمايد که اختلاف تاثير خاک ها بر فرآيند معدني شدن نيتروژن، متاثر از نوع سوبستراي اضافه شده به خاک است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی