برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان شاخص استخوان ساكروم در كودكان دچار درجات مختلف ريفلاكس مثانه به حالب با كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري بدون ريفلاكس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، بیمارستان امیرکبیر، گروه بالینی اطفال
 
چکیده: 

مقدمه: كودكان مبتلا به ريفلاكس وزيكواورترال در صورت شكست درمان پروفيلاكسي يا عدم بهبود خود به خود ريفلاكس، كانديد جراحي خواهند شد. تاخير در انجام عمل جراحي امكان بروز اسكارهاي جديد كليوي را افزايش مي دهد. كشف يك فاكتور كمكي در پيش بيني شانس بهبود ريفلاكس با درمان طبي، كودكان بسياري را از عوارض درمان هاي نامناسب رهايي مي بخشد. با توجه به اين كه اختلالات استخوان ساكروم در عملكرد سيستم ادراري - دفعي تاثير مستقيم دارد، اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط شاخص استخوان ساكروم و ريفلاكس طراحي گرديد.
روش کار: اين پژوهش يك مطالعه مورد - شاهدي است. گروه مورد 76 كودك با سن كمتر از 9 سال بودند كه از خرداد ماه 1385 تا آبان ماه 1385 با شكايت عفونت ادراري به درمانگاه بيمارستان هاي اميركبير و وليعصر (عج) اراك مراجعه كردند و بر اساس نتايج VCUG، كودكان با ريفلاكس درجه III و IV و V وارد مطالعه شدند. گروه شاهد شامل 76 كودك با سابقه عفونت مجاري ادراري و VCUG نرمال بودند. شاخص استخوان ساكروم در دو گروه اندازه گيري شد و با استفاده از آزمون تي دانش آموزي، كاي دو و من ويتني يو مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج
: گروه مورد شامل 24 پسر و 52 دختر با ميانگين سني 7/2 سال و گروه شاهد 23 پسر و 53 دختر با ميانگين سني 3 سال بودند . درصد غير طبيعي بودن شاخص استخوان ساكروم در گروه مورد 40 درصد و در گروه شاهد 7/23 درصد بود كه بين درصد غير طبيعي بودن اين شاخص در دو گروه ارتباط معني داري وجود داشت (001/0= p). بين ميانگين شاخص استخوان ساكروم در گروه مورد با مقدار 80 درصد و گروه شاهد با مقدار 84 درصد تفاوت معني داري وجود نداشت. چگونگي توزيع اين شاخص در دو گروه از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: درصد غيرطبيعي بودن شاخص استخوان ساكروم در كودكان با ريفلاكس، بيش از كودكان بدون ريفلاكس بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی