4 SID.ir | شيوع ديابت بارداري و عوامل خطرساز آن در زنان باردار شهر اصفهان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شيوع ديابت بارداري و عوامل خطرساز آن در زنان باردار شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، میدان جمهوری، خیابان خرم، مرکز تحقیقاتی درمانی صدیقه طاهره، مرکزتحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
 
چکیده: 

مقدمه: در كشور ما تاكنون مطالعه هاي محدودي در مورد شيوع ديابت بارداري (GDM) انجام شده است. مطالعه حاضر ضمن بررسي شيوع GDM در شهر اصفهان و عوامل خطرساز آن، به مقايسه نتايج روش غربالگري انتخابي و عمومي پرداخته است.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مقطعي از تير 1381 تا اسفند 1383، غربالگري عمومي براي تشخيص
GDM (بر اساس معيارهاي كوستان و كارپنتر) بر روي زنان باردار ارجاع شده به مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم اصفهان در هفته 28ـ24 بارداري انجام شد. در 1112 خانم باردار بدون سابقه ديابت آزمون تحمل گلوكز با 50 گرم گلوكز (GCT) انجام شد. قند خون 130mg/dL £ به عنوان يافته مثبت آزمون در نظر گرفته شد و خانم هاي باردار با آزمون غربالگري مثبت، تحت آزمايش تحمل گلوكز خوراكي (OGTT) قرار گرفتند. هم چنين در تعدادي از موارد با GCT منفي، آزمون OGTT به طور تصادفي انجام شد.
يافته ها: در 245 نفر با
GCT مثبت و 130 نفر باGCT منفي، آزمون OGTT سه ساعته انجام شد. 67 نفر در گروه اول و 6 نفر در گروه دوم دچار GDM بودند كه نشان گر شيوع كلي GDM به ميزان 6.76% مي باشد. از كل مادران، 23.2% جز گروه كم خطر براي GDM بودند كه از ميان آن ها تنها 2 نفر مبتلا به GDM بودند (2.7 درصد از مادران GDM). از بين عوامل خطرساز فقط سن، نمايه توده بدن مادر قبل از بارداري و تعداد بارداري قبلي با بروز GDM رابطه معني دار داشت.
نتيجه گيري: شيوع ديابت بارداري در اصفهان درحد متوسط مي باشد. به نظر مي رسد غربالگري انتخابي بر اساس عوامل خطرساز در اين جامعه روش ارجحي  باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی