برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر كاهش دماي محلول همودياليز در تثبيت متغيرهاي هموديناميك در بيماران ديابتي تحت همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: افت فشارخون شايع ترين عارضه حاد همودياليز است. كاهش دماي محلول همودياليز به عنوان يك راهكار براي جلوگيري از كاهش فشار خون حين همودياليز پيشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش ها نشان مي دهد كه كاهش دماي محلول همودياليز در همه بيماران موثر نيست. بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه بيماراني كه بيشترين بهره را از كاهش دماي محلول همودياليز مي برند، شناسايي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر كاهش دماي محلول همودياليز بر متغيرهاي هموديناميك در بيماران ديابتي بود. هم چنين سطح اكسيدنيتريك سرم در اين افراد اندازه گيري شد تا در صورت وجود ارتباط با كاهش دماي محلول همودياليز اين رابطه مشخص شود.
مواد و روش ها: 20 بيمار ديابتي با متوسط سن
63.3±7.5 سال وارد مطالعه شدند. هر بيمار دوبار تحت دياليز قرار گرفت كهك بار آن دياليز در دماي پايين (35oC) و يك بار دياليز استاندارد (37oC) بود. به جز كاهش دما به 35oC ساير شرايط در طول مطالعهكسان بود. متغيرهاي هموديناميك شامل فشارخون سيستولي و دياستولي، و ضربان قلب هر ساعت اندازه گيري شد. تعداد موارد افت فشار خون نيز تعيين شد. درجه حرارت دهاني قبل و بعد از دياليز اندازه گيري شد. اوره سرم و سطح سرمي متابوليت هاي اكسيد نيتريك (NOx) قبل و بعد از دياليز اندازه گيري شد.
يافته ها: فشار خون سيستولي، دياستولي و فشار متوسط شرياني طي دياليز با محلول گرم نسبت به دياليز با محلول سرد كاهش معني داري پيدا كرد (
P<0.05). حداکثر افت فشار خون سيستولي، دياستولي و فشار متوسط شرياني که در ساعت سوم دياليز مشاهده شده براي دياليز گرم 18، 17، 14 درصد و براي دياليز سد 6، 1 و 4 درصد بود. تغييرات ضربان قلب اختلالات معني داري را بين دو گروه نشان نداد. سطوح سرمي متابوليت هاي اکسيد نيتريک بعد از دياليز در هر دو شرايط دياليز گرم و سرد نسبت به قبل از دياليز کاهش معني داري نشان داد (59±5 در برابر 37±4 ميکرومول در ليتر براي شرايط گرم و 63±7 در برابر  41±5ميکرومول در ليتر براي شرايط سرد، p<0.05).
نتيجه گيري: دياليز با محلول سرد (
35oC) سبب كاهش تعداد موارد هيپوتانسيون و پايدار كردن متغيرهاي هموديناميك در اين بيماران مي شود. به نظر مي رسد هيپوتانسيون حين همودياليز در بيماران ديابتي ناشي از مكانيسم ديگري به جز افزايش سطح سرمي اكسيد نيتريك باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسمی، ا.، و شفیعی، م.، و روغنی، ک.، و نجفی مهری، س.، و پادیاب، م. (1386). اثر کاهش دمای محلول همودیالیز در تثبیت متغیرهای همودینامیک در بیماران دیابتی تحت همودیالیز. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 9(3 (مسلسل 35)), 261-266. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68524Vancouver : کپی

قاسمی اصغر، شفیعی مرتضی، روغنی کریم، نجفی مهری سهیل، پادیاب مژگان. اثر کاهش دمای محلول همودیالیز در تثبیت متغیرهای همودینامیک در بیماران دیابتی تحت همودیالیز. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1386 [cited 2021June13];9(3 (مسلسل 35)):261-266. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68524IEEE : کپی

قاسمی، ا.، شفیعی، م.، روغنی، ک.، نجفی مهری، س.، پادیاب، م.، 1386. اثر کاهش دمای محلول همودیالیز در تثبیت متغیرهای همودینامیک در بیماران دیابتی تحت همودیالیز. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 9(3 (مسلسل 35)), pp.261-266. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68524. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 262 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی