برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 255 تا صفحه 265 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه درمان ضايعات استخواني يک ديواره با استفاده از دو روش بازسازي هدايت شده بافتي و فلپ دبريدمان به تنهايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اکثر درمان هاي پريودنتال کاهش عمق پروبينگ و حفظ يا بهبود سطح چسبندگي باليني مي باشد. يکي از روش هاي درماني مطرح شده براي بازسازي نسوج پريودنتال و دستيابي به اين هدف تکنيک بازسازي هدايت شده بافتي مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه نتايج درماني ضايعات استخواني يک ديواره با استفاده از دو تکنيک بازسازي هدايت شده بافتي و فلپ / دبريدمان به تنهايي بود.
روش: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني تصادفي شاهددار بود که بر روي 8 بيمار 43-32 ساله انجام شد. در سمت آزمون بعد از انجام فلپ/دبريدمان از غشاي کلاژني استفاده گرديد اما در سمت شاهد تنها فلپ/دبريدمان انجام شد. نتايج قبل از عمل و 6 ماه پس از عمل در هر دو گروه و بين گروه ها با استفاده از Paired t-test مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصله از مطالعه در سمت آزمون نشان داد که عمق پروبينگ بعد از عمل نسبت به قبل از عمل به طور متوسط 5/5 ميلي متر کاهش يافته و ميزان Bone fill به دست آمده نيز 75/2 ميلي متر گزارش شد. در سمت شاهد، عمق پروبينگ به طور متوسط 7/5 ميلي متر کاهش يافته و 5/1 ميلي متر نيز Bone fill به دست آمد. در مورد ميزان Bone fill و کاهش عمق ضايعه همي سپتال پس از 6 ماه بين دو سمت آزمون و شاهد اختلاف معني دار آماري گزارش شد (0.01 P=،0.0001 >P).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه استفاده از غشاي کلاژني در درمان ضايعات داخل استخواني يک ديواره نتايج باليني بهتري در مقايسه با انجام فلپ/دبريدمان به تنهايي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نجفی پاریزی، غ.، و آقاسی زاده، ر. (1386). مقایسه درمان ضایعات استخوانی یک دیواره با استفاده از دو روش بازسازی هدایت شده بافتی و فلپ دبریدمان به تنهایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 14(4), 255-265. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68519Vancouver : کپی

نجفی پاریزی غلامعلی، آقاسی زاده رضا. مقایسه درمان ضایعات استخوانی یک دیواره با استفاده از دو روش بازسازی هدایت شده بافتی و فلپ دبریدمان به تنهایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1386 [cited 2021April18];14(4):255-265. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68519IEEE : کپی

نجفی پاریزی، غ.، آقاسی زاده، ر.، 1386. مقایسه درمان ضایعات استخوانی یک دیواره با استفاده از دو روش بازسازی هدایت شده بافتی و فلپ دبریدمان به تنهایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 14(4), pp.255-265. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68519>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی