نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 159 تا صفحه 199 .
 
عنوان مقاله: 

سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي، مطالعه موردي شهر گنبد كاووس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است