برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1385 , دوره  29 , شماره  2 ; از صفحه 65 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني بارش زمستانه مناطق جنوبي ايران با استفاده از دماي سطح آب خليج فارس: مدل سازي تحليل همبستگي متعارف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

از آنجا كه خشكسالي و سيل در موارد مكرر خسارت زيادي را به جوامع و سازمان هاي مختلف در ايران وارد نموده است، پيش بيني بارش نقش اساسي در توسعه پايدار كشور دارد. تحليل همبستگي متعارف (Canonical CCA ،Correlation Analysis ) يكي از مدل هاي قوي آماري است كه جهت بررسي تغييرات زماني و مكاني متغيرهاي اقليمي، هيدرولوژي و اقيانوس شناسي به كار گرفته مي شود. در تحقيق حاضر، داده هاي بارش ماهانه نه ايستگاه سينوپتيك نواحي جنوب غربي كشور و نيز داده هاي دماي سطح آب خليج فارس (Temperature, SST Sea Surface) براي دوره هاي 1959-1993 مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور كاهش حجم داده ها و استخراج مولفه هاي اصلي، تحليل توابع متعامد (Empirical Orthogonal Function, EOF) انجام گرفت كه مولفه اصلي بارندگي و چهار مولفه اصلي دماي سطح آب انتخاب گرديد. مولفه هاي اصلي بارش و SST به ترتيب %78 و %73 از كل واريانس داده هاي مشاهده شده را توجيه نمودند. در حالي كه مولفه اول دوران يافته بارش، بيشتر گوياي تغييرات بارش در استان هاي فارس، بوشهر و خوزستان بود، مولفه دوم تاكيد زيادي بر بيان بارش در ايستگاه هرمزگان داشت. سري زماني مربوط به مولفه هاي اصلي بارش و SST به عنوان فايل هاي ورودي مدل CCA در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد كه نوسان هاي SST در ناحيه مركزي خليج فارس، در مقابل سواحل بوشهر نقش موثري در توجيه نوسان هاي بارش ايستگاه هاي مورد مطالعه دارند. چهار مولفه نگهداري شده SST و در مجموع حدود %27 از كل واريانس بارش زمستانه در مناطق مورد مطالعه را تعريف مي نمايند. در استان هاي فارس و بوشهر تاثير SST زمستانه بر بارش بيشتر از استان خوزستان تشخيص داده شد. فرايند تغييرات SST در بهار و تابستان يكي از عناصر قابل توجه در پيشگويي بارش زمستانه خوزستان تشخيص داده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی