برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات آللوپاتي اسانسBunium persicum وCuminum cyminum بر جوانه زني بذرهاي برخي از علفهاي هرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات آللوپاتي اسانس بذر زيره سياه و زيره سبز بر جوانه زني بذرهاي سه گونه علف هرز، اين پژوهش انجام شد. در اين تحقيق در دو آزمايش جداگانه تاثير غلظت هاي متفاوت اسانس زيره سياه (ppm 200، ppm 500، ppm 700 ،ppm 1000 و ppm 2000) و زيره سبز (ppm 100، ppm 300، ppm 500، ppm 700 و ppm 1000) بر فرآيند جوانه زني بذرهاي علف پشمكي (Bromus tectorum)، گل گندم (Centaurea ovina) و خاكشير (Descurainia Sophia ) بر اساس طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 4 تكرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان دادند كه بيشترين درصد جوانه زني هر سه گونه در تيمار شاهد رخ  مي دهد (به ترتيب 96.67، 73 و 96.67 درصد). اسانس زيره سياه با غلظت ppm 700 و ppm 1000 به ترتيب جوانه زني بذرهاي گل گندم و علف پشمكي را كاملا متوقف نمود، در حالي كه بذرهاي خاكشير حساس تر بوده و جوانه زني آن در غلظت ppm 500 و بيشتر كاملا متوقف گرديد. در علف پشمكي بين تيمارهاي ppm 200 و ppm 500 اسانس زيره سياه از نظر درصد جوانه زني اختلاف معني داري وجود نداشت (بترتيب 54 و 43 درصد). تيمار ppm 500 اسانس زيره سياه درصد جوانه زني بذرهاي گل گندم را نسبت به شاهد در حدود 25 درصد كاهش داد (از 73 درصد به 48.67 درصد). اين در حالي بود كه تيمار ppm 200 اسانس زيره سياه درصد جوانه زني بذرهاي خاكشير را 96 درصد كاهش داد (از 96.67 به 27.67 درصد). اسانس زيره سبز نيز بر فرآيند جوانه زني بذرهاي مورد بررسي در اين تحقيق موثر بود. جوانه زني بذرهاي علف پشمكي، گل گندم و خاكشير به ترتيب با تيمارهاي ppm 2000، ppm 1000 و ppm 500 اسانس زيره سبز كاملا متوقف گرديد. افزايش غلظت اسانس زيره سبز از ppm 100 بهppm 1000 درصد جوانه زني بذرهاي علف پشمكي، گل گندم و خاكشير را به ترتيب به ميزان 46.67، 51 و 53 درصد كاهش داد. بررسي سرعت جوانه زني نشان داد كه تمام تيمارها باعث كاهش سرعت جوانه زني در هر سه بذر علف هرز گرديد و اسانس زيره سياه توانست سرعت جوانه زني را درعلف پشمكي، گل گندم و خاكشير به ترتيب از 4.14، 17.5، 11.25 (در تيمار شاهد) به صفر برساند. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان اظهار نمود كه اسانس زيره سبز و زيره سياه به عنوان تركيب هاي قوي براي كنترل اين علف هاي هرز مي توانند نتايج اميدواركننده اي را در راستاي كشاورزي ارگانيك در پي داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، م.، و علیمرادی، ل.، و راشدمحصل، م. (1385). بررسی اثرات آللوپاتی اسانسBunium persicum وCuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 22(3 (پیاپی 33)), 198-208. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68245Vancouver : کپی

عزیزی مجید، علیمرادی لیلا، راشدمحصل محمدحسن. بررسی اثرات آللوپاتی اسانسBunium persicum وCuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1385 [cited 2021October16];22(3 (پیاپی 33)):198-208. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68245IEEE : کپی

عزیزی، م.، علیمرادی، ل.، راشدمحصل، م.، 1385. بررسی اثرات آللوپاتی اسانسBunium persicum وCuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 22(3 (پیاپی 33)), pp.198-208. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68245. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی