برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه كاريوتيپي و موقعيت تكاملي برخي از ژنوتيپ هاي جو لخت(Hordeum vulgare)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

در اين تحقيق، براي بررسي كاريوتيپي تعداد 16 ژنوتيپ جو بدون پوشينه از تكنيك اسكواش و رنگ آميزي با استوكارمن %2 استفاده شد. ويژگيهاي كروموزومي از جمله طول بازوي بلند، طول بازوي كوتاه، طول كل كروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوي كوتاه به بلند، حجم كروموزومها، درصد شكل كروموزوم، طول كل كروماتين و تعداد ماهواره ها براي هر ژنوتيپ مورد مطالعه قرار گرفتند. ژنوتيپ ها به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملا تصادفي با پنج تكرار مورد بررسي قرار گرفتند: فاكتور ژنوتيپ در 16 سطح و فاكتور كروموزوم در 7 سطح بررسي شد. ژنوتيپ ها و كروموزوم هاي مختلف هر ژنوتيپ از لحاظ تمام پارامترهاي كروموزومي با يكديگر تفاوت بسيار معني داري را نشان دادند. تمام ژنوتيپ ها ديپلوئيد (2n=2x=14) بوده و از لحاظ خصوصيات كاريوتيپي اختلالات فاحشي بين آنها مشاهده گرديد. بيشترين ميانگين طول كروماتين مربوط به ژنوتيپ 11 (58.1 ميكرومتر) و كمترين آن مربوط به ژنوتيپ 8 (35.8 ميكرومتر) بود. نوع كروموزوم ها بر اساس روش لوان و همكاران تعيين گرديد كه ژنوتيپ ها داراي كروموزوم هاي از نوع M، m، sm بودند. تعيين تقارن كاريوتيپي ژنوتيپ ها بر اساس آماره هاي درصد شكل كلي كاريوتيپ، شاخص تقارن، شاخص پراكندگي، ضريب تغييرات، اختلاف دامنه طول نسبي كروموزم و روش دسته بندي استيبنز بررسي شد. ژنوتيپ ها بر اساس روش استيبنز در 4 كلاس تقارني 1A، 1B، 2B و 1C (به ترتيب 6، 5، 2 و 3 ژنوتيپ) قرار گرفتند. بر اساس تمام آمارهاي تقارن محاسبه شده، از ميان 16 ژنوتيپ جو لخت مورد مطالعه، ژنوتيپ هاي 11 و12  به ترتيب متقارن ترين و نامتقارن ترين ژنوتيپ ها بوده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی