برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه سازگاري چند گونه سوزني برگ در استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز آموزش عالی همدان (شهید مفتح)
 
چکیده: 

در اين مقاله، سازگاري 13 گونه و واريته مختلف سوزني برگ كاشته شده در سال 1380، در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در اقليم نيمه خشك و خيلي سرد همدان بر روي خاك عميق آبرفتي با بافت شني لومي و pH=7.65 مورد بررسي قرار گرفت. مشخصه هاي درصد زنده ماني، رشد طولي و ميانگين رشد طولي ساليانه در سال كاشت و بعد در سال 1384 مورد اندازه گيري و ارزيابي قرار گرفت.
نتايج تجزيه واريانس حاكي است كه گونه هاي ارس، نوش، كاج تهران، كاج جنگلي و سرو نقره اي و چهار واريته از كاج سياه با بيش از 86 درصد زنده ماني سازگارترين و گونه هاي پيسه آ و سدروس با كمتر از 40% زنده ماني سازگاري قابل قبولي نداشتند. تفاوت هاي موجود از نظر آماري در سطح 5% معني دار بودند. آزمون دانكن نشان داد كه در كاج تهران با حدود 190 درصد ميانگين رشد طولي ساليانه در صدر جدول طبقه بندي و گونه هاي پيسه آ و سدروس با 37 درصد ميانگين رشد طولي ساليانه در پايين ترين حد طبقه بندي قرار گرفتند.
با توجه به نتايج بدست آمده و اهداف مورد انتظار كاشت گونه هاي سرو نقره اي، نوش و واريته كاج سياه اتريش براي مراحل بعدي توصيه مي شوند. در مورد ساير گونه ها بررسي بيشتري بايد صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی