برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي مختلف عناب (.Zizyphus jujuba Mill) در ايران با استفاده از تجزيه خوشه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيكي موجود در اكوتيپ هاي مختلف عناب، آزمايشي با استفاده از 29 اكوتيپ از 15 استان كشور از سال 1378 و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا گرديد. نهال هر يك از اكوتيپ ها تهيه و جهت بررسي صفات مورفولوژيكي در ايستگاه تحقيقاتي مرحوم بديعي واقع در 50 كيلومتري غرب قم كاشته شد. صفات زاويه شاخه با تنه، تعداد خار در شاخه، اندازه بزرگترين خار،‌ اندازه شاخه يكساله، اندازه خار يكساله، شكل برگ، طول دمبرگ، طول برگ، عرض برگ و ... در هر اكوتيپ يادداشت برداري گرديد. تجزيه واريانس صفات نشان داد كه طول و عرض برگ و طول و عرض برگ انتهايي در تكرارهاي مختلف با يكديگر اختلاف معني داري داشتند. همچنين در بررسي ضريب همبستگي صفات مشخص شد كه زاويه شاخه با بنه، تعداد خار در شاخه و طول برگ با يكديگر و با ساير صفات همبستگي معني داري داشت، بنابراين در تفكيك اكوتيپ ها مي توان روي اين صفات تاكيد نمود. تجزيه به مولفه هاي اصلي، 3 مولفه كه 64 درصد واريانس كل را توصيف مي نمايند، تعيين كرد. تجزيه عامل ها به روش وريماكس، سه عامل به نام «خصوصيات برگ»، «ابعاد برگ انتهايي»‌و «عادت شاخه دهي» را تعريف نمود. تجزيه خوشه اي، اكوتيپ هاي جمع آوري شده را در سه گروه با منشا اصفهاني، مازندراني و خراساني تفكيك نمود. اكوتيپ هاي فارس داراي منشا اصفهاني و اكوتيپ هاي قم داراي منشا اصفهاني و مازندراني بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی