برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي مختلف گونه علوفه اي - مرتعي .Bromus inermis Leyss

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، کیلومتر 17 جاده نجف آباد، بلوار پژوهش، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
 
چکیده: 

تنوع ژنتيكي 20 جمعيت از گونه مرتعي و علوفه اي Bromus inermis در طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي با 3 تكرار در پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج تجزيه واريانس اختلاف بسيار معني داري (P<0.01) ميان نمونه هاي مورد مطالعه براي همه صفات مشاهده گرديد. ضريب تنوع ژنتيكي و فنوتيپي براي عملكرد علوفه خشك، تعداد ساقه، طول برگ پرچم و روز تا ظهور خوشه حاكي از تنوع خوب براي اين صفات مي باشد. مقادير ضريب تنوع ژنتيكي براي ساير صفات تنوع ژنتيكي متوسطي را نشان مي دهد. روز تا گرده افشاني، روز تا ظهور خوشه و ارتفاع بوته جزء واريانس ژنتيكي نسبتا بالايي داشتند و از قابليت توارث عمومي بالايي بين 90 تا 98 برخوردار بودند. قابليت توارث عمومي براي تعداد ساقه 87، طول برگ پرچم 86، طول خوشه 75، عملكرد علوفه خشك 74 و قطر يقه 67 درصد بود كه وجود وراثت پذيري خوبي براي اين صفات نشان مي دهند. عملكرد علوفه با صفات تعداد روز تا ظهور خوشه و تعداد روز تا گرده افشاني داراي همبستگي منفي و با صفات ارتفاع بوته، طول خوشه، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، تعداد ساقه و قطر يقه همبستگي مثبت و معني داري داشت. نتايج تجزيه به مولفه هاي اصلي سه مولفه اول در مجموع 90 درصد از كل واريانس متغيرها را توجيه كردند. صفات روز تا ظهور خوشه، روز تا گرده افشاني، ارتفاع بوته، طول خوشه، طول برگ پرچم، عملكرد علوفه تر، عملكرد علوفه خشك و تعداد ساقه عمده ترين نقش را در تبيين مولفه اول داشتند. در مولفه دوم صفات قطر يقه و عرض برگ پرچم داراي اهميت بيشتري بودند. بر اساس تجزيه خوشه اي 20 جمعيت در سه دسته مختلف قرار گرفتند و اختلاف هاي چشمگيري به ويژه براي ميزان عملكرد، زودرسي و ارتفاع گياه در بين گروه ها وجود داشت. بنابراين مي توان از طريق تلاقي بين ژنوتيپ هاي برتر خوشه هاي مختلف و آزمون نتايج آنها از طريق برنامه هاي به نژادي و انتخاب نسبت به توليد ارقام با خصوصيات زراعي مطلوب اقدام نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی