برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه در سه گونه اكاليپتوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران
 
چکیده: 

فعاليت هاي فشرده بشر از جمله شهري، صنعتي، كشاورزي و ترافيك به آلودگي مناطق تحت آبياري، سواحل و بسياري از مناطق ديگر از طريق آفت كش ها، نيترات ها، آلاينده هاي آلي و فلزات سنگين و ... منجر شده است. در چنين مناطقي استفاده از گياهاني كه بتوانند عناصر سنگين را ذخيره نمايند، مي تواند از نظر اقتصادي موثر باشد. اين تحقيق به منظور بررسي و مقايسه اثرات چهار عنصر سنگين مس (Cu)، روي (Zn)، كادميم (Cd)،‌ سرب (Pb) بر سه گونه E.occidentalis و E.microtheca, E.ucalyptus camaldulensis انجام گرفت. 16 تيمار عناصر سنگين شامل شاهد، هر يك از عناصر در سه سطح و مخلوط چهار عنصر در سه سطح، بر سه گونه اكاليپتوس در سه تكرار در قالب يك آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملا تصادفي در اتاقك رشد بررسي شد. تجزيه واريانس يكطرفه به منظور بررسي اثر معني دار 16 تيمار بر روي شش صفت طول ريشه چه، طول ساقه چه، شاخص بنيه بذر، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و شاخص جوانه زني بذر در هر گونه به طور مجزا انجام گرفت كه نتايج تجزيه واريانس در تمامي موارد، غير از مورد درصد جوانه زني در گونه E.camaldulensis در تمامي تيمارها معني دار بود. همچنين نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر متقابل سه گونه اكاليپتوس و 16 تيمار عناصر سنگين در تمامي موارد براي كليه صفات اندازه گيري شده در سطح 1%‌ معني دار بود. از آزمون دانكن نيز جهت دسته بندي داده ها استفاده شد. نتايج نشان داد كه از نظر صفت شاخص بنيه بذر E.microtheca داراي بالاترين مقدار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

شریعت، آ.، و عصاره، م. (1385). تاثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در سه گونه اکالیپتوس. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 14(1 (پیاپی 23)), 38-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68103Vancouver : کپی

شریعت آناهیتا، عصاره محمدحسن. تاثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در سه گونه اکالیپتوس. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1385 [cited 2021April23];14(1 (پیاپی 23)):38-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68103IEEE : کپی

شریعت، آ.، عصاره، م.، 1385. تاثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در سه گونه اکالیپتوس. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 14(1 (پیاپی 23)), pp.38-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68103. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی