برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي مختلف گونه علوفه اي- مرتعي Agropyron elongatum

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور، اصفهان
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي 23 جمعيت از گونه علوفه اي مرتعي Agropyron elongatum جمع آوري شده از مناطق مختل كشور، در پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور انجام گرفت. بذرها ابتدا در گلدان هاي پلاستيكي در گلخانه كاشته شدند. بعد در اواخر اسفند 1381 گياهان بر اساس طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در مزرعه كشت گرديدند. اندازه گيري روي 10 صفت مختلف در طي دو سال انجام گرفت. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، اختلاف نمونه هاي مورد مطالعه براي همه صفات در سال اول و اغلب صفات در سال دوم در سطح 1 درصد معني دار گرديد. ضريب تنوع ژنتيكي و فنوتيپي داده هاي سال دوم براي صفات مهمي مانند عملكرد علوفه خشك به ترتيب 36.74 و 59.85 و براي تعداد ساقه به ترتيب 13.97 و 28.63 بود كه نشاندهنده وجود تنوع بالا در ميان نمونه هاي مورد مطالعه براي اين صفات مي باشد. از اين رو مي توان در برنامه هاي به نژادي از اين تنوع ژنتيكي براي بهبود آنها استفاده نمود. صفات عملكرد علوفه، تعداد روز تا گرده افشاني، تعداد روز تا ظهور خوشه، قطر يقه و ارتفاع بوته جز واريانس ژنتيكي نسبتا بالايي داشتند و قابليت توارث عمومي آنها به ترتيب 66.08, 71.55, 75, 84.98 و 63.69 بود. براي بقيه صفات قابليت توارث عمومي در حد متوسط بود. برآورد ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات در سال اول حاكي از همبستگي بالاي عملكرد علوفه چين اول با تعداد ساقه و ارتفاع بوته بود. بررسي ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات در سال دوم نشان داد كه عملكرد علوفه با صفات تعداد روز تا ظهور خوشه (r=-0.531) و تعداد روز تا گرده افشاني (r=-0.642) همبستگي منفي و معني داري (P<0.01) دارد. از طرف ديگر عملكرد علوفه با صفات ارتفاع بوته (r=0.335)، عرض برگ پرچم (r=0.413)، تعداد ساقه (r=0.602) و قطر يقه (r=0.419) همبستگي مثبت و معني داري (P<0.01) دارد. طول خوشه و طول برگ پرچم همبستگي معني داري با عملكرد علوفه نداشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی