برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر کمبود آب بر کميت و کيفيت گياه بادرنجبويه (.Melissa officinalis L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
چکیده: 

تاثير تنش خشکي بر ويژگيهاي کمي و کيفي گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L)، در سال 1385 در شرايط مزرعه در شهرستان کرج مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش به صورت بلوکهاي کامل تصادفي با 4 تکرار با منظور نمودن تيمارهاي T1 (بدون تنش)، T2 (80% ظرفيت زراعي)، T3 (60% ظرفيت زراعي)، T4 (40% ظرفيت زراعي) و T5 (20% ظرفيت زراعي) اجرا گرديد. تاثير تنش خشکي بر عملکرد اندام هوايي، عملکرد و بازده اسانس، عملکرد برگ و ساقه، ارتفاع، تعداد پنجه، طول و عرض برگ، قطر ساقه و طول ميانگره در سطح يک درصد معني دار بود. تاثير تنش خشکي بر تعداد ساقه جانبي بي تاثير بود. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين عملکرد اندام هوايي خشک در تيمار T1 (بدون تنش) با ميانگين 6469 کيلوگرم در هکتار بدست آمد. بيشترين عملکرد اسانس با 12.970 کيلوگرم در هکتار و بالاترين درصد اسانس با ميانگين 0.3012 درصد را به ترتيب در تيمارهاي T3 (60% ظرفيت زراعي) و T5 (20% ظرفيت زراعي) حاصل گرديد. بالاترين ارتفاع، طول و عرض برگ به ترتيب با ميانگين 65.32، 6.275 و 4.580 سانتيمتر مربوط به تيمار T1 (بدون تنش) بود. بيشترين قطر ساقه در تيمار T5 (20% ظرفيت زراعي) مشاهده گرديد. نتايج اين بررسي نشان داد که به منظور توليد اسانس از گياه بادرنجبويه مي توان از تنش متوسط (60% ظرفيت زراعي) استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی