برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي پتانسيل رويشگاه با استفاده از خصوصيات سطحي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 
در اين تحقيق به منظور تشخيص کارکرد سيستم خاک، شکل زمين و اثرات آن در رشد گياهان مرتعي و ارتباط بين خصوصيات خاک و شکل زمين از دانش کارشناسي و تجزيه هاي آماري استفاده گرديد. براي انجام اين تحقيق از اطلاعات خاک و پوشش گياهي موجود از مطالعات منطقه البرز مرکزي استفاده شد. منطقه مورد مطالعه با استفاده از لايه پوشش گياهي (در بردارنده سه تيپ گياهي اصلي) و نقشه توپوگرافي 1:50000 به کمک سيستم نرم افزاري اطلاعات جغرافيايي (GIS) به واحدهاي اراضي (Land units) تقسيم گرديد. شاخص هاي کارکرد زمين شامل: شاخص چرخه عناصر غذايي (Nutrient Cycling Index)، 2- شاخص نفوذپذيري (Infiltration Index)، شاخص پايداري (Stability Index) و 4- شاخص نظام يافتگي پوشش گياهي سرزمين (Landscape Organization Index) با استفاده از ترکيب مختلفي از خصوصيات سطح خاک توليد گرديد. 230 نمونه در قالب طرح آماري فاکتوريل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. درجه شيب زمين به طور معني داري کليه شاخص هاي شکل زمين را تحت تاثير قرار داد. اثر متقابل شيب و پوشش گياهي نيز اثر معني داري روي شاخص چرخه عناصر غذايي، شاخص پايداري و شاخص نظام يافتگي چشم انداز پوشش گياهي نشان داد. جهت شيب، اثر معني داري در شاخص هاي چرخه عناصر غذايي، نفوذ پذيري و پوشش گياهي نشان نداد. با استفاده از آزمون دانکن بيشترين مقدار شاخص چرخه عناصر غذايي براي جهت هاي شمالي (سايه) معادل 28.42 و کمترين ميزان اين شاخص را براي جهت هاي جنوبي برابر با 25.57 تعيين گرديد. همين نتيجه براي ازت کل و کربن آلي حاصل شد به طوري که بيشترين ميزان اين عناصر به ترتيب براي جهت هاي شمالي > شرقي > غربي > جنوبي بود. اين تحقيق نشان داد که ارتباط نزديکي بين شاخص حاصل خيزي و وضعيت و ترکيب گياهي مراتع وجود دارد. بنابراين اين شاخص مي تواند عامل بسيار خوبي در تعيين پتانسيل رويشگاه و ترکيب گياهي مراتع باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، س.، و ارزانی، ح. (1386). ارزیابی پتانسیل رویشگاه با استفاده از خصوصیات سطحی خاک. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 14(2 (پیاپی 27)), 232-248. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68007Vancouver : کپی

رضایی سیدعطا، ارزانی حسین. ارزیابی پتانسیل رویشگاه با استفاده از خصوصیات سطحی خاک. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1386 [cited 2021December04];14(2 (پیاپی 27)):232-248. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68007IEEE : کپی

رضایی، س.، ارزانی، ح.، 1386. ارزیابی پتانسیل رویشگاه با استفاده از خصوصیات سطحی خاک. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 14(2 (پیاپی 27)), pp.232-248. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68007. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی