برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 207 تا صفحه 213 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كلوفيبرات همراه با فنوتراپي بر روي غلظت بيلي روبين در نوزادان زرد سالم رسيده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه‌: زردي يكي از شايع ترين نشانه هاي باليني دوران نوزادي است كه شكل شديد آن منجر به سميت عصبي (كرون ايكتروس) در نوزاد مي گردد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر كلوفيبرات به همراه فنوتراپي بر روي غلظت بيلي روبين نوزادان زرد سالم رسيده انجام شد.
روش كار: مطالعه به روش كارآزمايي باليني دوسوكور، در بخش نوزادان بيمارستان كودكان شفيع زاده بابل صورت گرفت. نوازدان سالم رسيده شير مادرخوار با وزن
2500? گرم و زردي غيرمستقيم 15mg/dl? از روز دوم به بعد انتخاب شدند. نوزادان با بيماري هموليتيك (ناسازگاري ABO و Rh و كمبود G6PD) و نيازمند به تعويض خون و تحت درمان با فتوباربيتال از مطالعه خارج شدند. نوزادان به دو گروه 30 نفره مورد و شاهد تقسيم شدند. همه بيماران تحت فتوتراپي قرار گرفتند و به گروه مورد در شروع درمان يك دوز واحد كلوفيبرات 100/mg/kg به صورت خوراكي تجويز شد. بيلي روبين سرم در 16 و 24 ساعت پس از درمان و سپس هر 24 ساعت اندازه گيري شد. اطلاعات شامل وزن و جنس و غلظت بيلي روبين بصورت پرسشنامه جمع آوري گرديد و توسط نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري t-test و Fisher exact test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در گروه مورد بيلي روبين توتال در ساعت 48 پس از درمان
(10.96±2.4mg/dl) و در گروه شاهد (11.43±2.28mg/dl) با P=0.047 و در ساعت 72 پس از درمان در گروه مورد (9.56±1.8mg/dl) و در گروه شاهد P=0.024(11.21±1.96mg/dl) نسبت به گروه شاهد بطور معني داري پايين تر بود. در پايان 72 ساعت تعداد نوزادان ترخيص شده در گروه مورد 83.3% و در گروه شاهد %53.3 با P=0.025 بود. هيچگونه عارضه جانبي در گروه مورد ديده نشد.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد كلوفيبرات باعث كاهش سريعتر غلظت بيلي روبين غيرمستقيم گرديده و باعث ترخيص زودتر نوازدان از بيمارستان مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی