برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 65 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بلوغ در اصطلاح مرحله اي است كه در اندام انسان و احساسات و انديشه او دگرگوني هايي پديد مي آيد. درباره اين دگرگوني هاي عميق جسمي و روحي، روانشناسان و حقوقدان و فقها بررسي ها و تحقيقات مختلفي انجام داده اند. هر كدام از اقسام بلوغ داراي نشانه هايي است كه پيامدهاي اجتماعي و حقوقي خاص خود را دارد، سن پيدايش بلوغ در نژادهاي مختلف متفاوت است لذا ما بر آن شديم تا در بندرعباس با توجه به شرايط آب و هواي گرم و مرطوب، مطالعه اي را در اين زمينه به انجام رسانيم.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي، در ابتدا 8 مدرسه از مدارس ناحيه 1 و 2 بندرعباس به عنوان 8 خوشه بصورت تصادفي از مدارس مختلف آموزش و پرورش انتخاب شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مربوط به رشد جسمي، رواني و عقلي جمع آوري و توسط آزمون
t و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
نتايج: نتايج حاصل نشان مي دهد كه تفاوت معني داري بين سن افرادي كه به بلوغ جسمي رسيده بودند و افرادي كه به بلوغ جسمي نرسيده بودند، مشاهده شد
(P<0.05). همينطور بين ميانگين نمره بلوغ فكري- رواني افراد در گروههاي مختلف سني اختلاف معني داري وجود داشت. اين تفاوت بين گروههاي سني 9، 10 و 11 سال مي باشد. از سوي ديگر، تفاوت معني داري بين گروههاي مختلف سني در ارتباط با بلوغ مذهبي ديده شد (P<0.0001). ولي رابطه آماري معني دار بين بلوغ جنسي و فكري مشاهده نشد. در رابطه با بلوغ مذهبي، بين افرادي كه به بلوغ جسمي رسيده اند و افرادي كه به بلوغ جسمي نرسيده اند، تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، سني كه براي تلفيق هر سه بلوغ مي توان در نظر گرفت، بين 12 تا 13 سالگي و به طور متوسط
12.6 سالگي مي باشد كه منطبق با ميانگين سن بلوغ جسماني نيز مي باشد. براين اساس، محدوده اجراي قوانين شرعي و اجتماعي همچون برگزاري جشن تكليف كه در حال حاضر در سن 9 سالگي برگزار مي شود، بهتر است به سنين بالاتري ارتقا يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فضلی، ع.، و موسوی، س.، و نمازی، ش.، و زارع، ش. (1386). سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 11(1), 65-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67838Vancouver : کپی

فضلی عباس، موسوی سیدمحمد، نمازی شعله، زارع شهرام. سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1386 [cited 2021April11];11(1):65-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67838IEEE : کپی

فضلی، ع.، موسوی، س.، نمازی، ش.، زارع، ش.، 1386. سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 11(1), pp.65-69. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67838>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 617 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی