برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين اندازه واحد دامي و نياز روزانه گوسفند نژاد دالاق در مراتع آق قلا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تعيين نياز دام و ارزيابي كيفيت علوفه زمره كارهاي اساسي در محاسبه ظرفيت چرايي مرتع محسوب مي گردند. نياز غذايي دام با توجه به نوع، وزن، سن، مرحله زندگي و نوع و ميزان توليد دام، متغير است. با توجه به اينكه 27 نژاد گوسفند با اندازه جثه مختلف در مراتع كشور چرا مي كنند نمي توان يك وزن مساوي برابر واحد دامي كشور در نظر گرفت. بنابراين با توجه به وزن زنده و احتياجات انرژي هر نژاد گوسفندي، مي بايست وزن واحد دامي و مقدار علوفه مورد نياز روزانه آن را تعيين كرد. از اين رو يكي از نيازهاي اساسي در بهره برداري صحيح از مرتع تعيين وزن زنده دام چرا كننده و نياز غذايي روزانه آن بر اساس كيفيت علوفه مراتع مي باشد. به منظور تعيين واحد دامي نژاد مورد نظر دو گله گوسفند از نژاد دالاق انتخاب و در هر گله 50 راس گوسفند شامل 15 راس ميش 3 ساله، 15 راس ميش 4 ساله، 10 راس بره 3 ماهه، 10 راس بره 6 ماهه، 5 راس قوچ 3 ساله، 5 راس قوچ 4 ساله علامت گذاري و در سه مرحله (هنگام استفاده از پس چرا، اول قشلاق و آخر قشلاق) توزين شدند. وزن زنده هر واحد دامي نژاد دالاق 51.75 كيلوگرم تعيين شد. براي قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه به ترتيب 1.37، 0.57، 0.85 واحد دامي تعيين شد. براي تعيين نياز علوفه روزانه نژاد دالاق، از گياهان مورد چراي دام در منطقه در مراحل مختلف فنولوژي نمونه برداري و كيفيت آنها تعيين گرديد. پس از تعيين كيفيت علوفه، با توجه به فرمول هاي مربوطه و درصد افزايش انرژي مورد نياز دام كه شرايط منطقه آن را تعيين مي كند (در اين تحقيق، 40 درصد در نظر گرفته شد). مقدار انرژي مورد نياز واحد دامي نژاد دالاق 9.8 مگاژول در روز تعيين شد و سپس با توجه به كيفيت علوفه در دو مرحله فنولوژي ميزان نياز روزانه دام به ترتيب 1.2 كيلوگرم در رشد رويشي و 1.53 كيلوگرم در رشد كامل برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل آماري و بررسي اثرات متقابل عوامل از نرم افزار SAS و آزمون فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملا تصادفي استفاده شد. نتايج تجزيه واريانس مربوط به وزن دام ها نشان داد كه بين اثر گله، جنس، سن و مرحله چرايي و اثرات متقابل آنها بر روي وزن دام (P<0.01) اختلاف معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ارزانی، ح.، و آذرنیوند، ح.، و مهدوی، س.، و نیک خواه، ع. (1385). تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد دالاق در مراتع آق قلا. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 13(3 (پیاپی 24)), 236-247. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67689Vancouver : کپی

ارزانی حسین، آذرنیوند حسین، مهدوی سیده خدیجه، نیک خواه علی. تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد دالاق در مراتع آق قلا. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1385 [cited 2021September26];13(3 (پیاپی 24)):236-247. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67689IEEE : کپی

ارزانی، ح.، آذرنیوند، ح.، مهدوی، س.، نیک خواه، ع.، 1385. تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد دالاق در مراتع آق قلا. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 13(3 (پیاپی 24)), pp.236-247. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67689. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 356 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی