برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 52 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نتايج درمان قوس دردناک شانه با دو روش تزريق کورتيکواستروئيد و فيزيوتراپي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، بیمارستان آیت اله کاشانی، گروه ارتوپدی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سندرم قوس دردناک شانه به دو صورت جراحي و غير جراحي درمان مي شود. درمان غير جراحي شامل استفاده از داروهاي ضد التهابي استروئيدي و غير استروئيدي و يا فيزيوتراپي است. لذا هدف اين مطالعه بررسي مقايسه ميزان اثربخشي تزريق کورتيکواستروئيد و فيزيوتراپي در درمان اين بيماري مي باشد.
روش بررسي: در يک کار آزمايي باليني دو سويه کور 124 بيمار که با شکايت درد يا محدوديت حرکت شانه به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد مراجعه و براي آنها بيماري قوس دردناک شانه تشخيص داده شد بطور تصادفي به دو گروه 62 نفري تقسيم شدند. در گروه اول 40 ميلي گرم متيل پردنيزولون در محل حداکثر حساسيت درد تزريق و در گروه دوم، بيماران تحت 10 جلسه فيزيوتراپي طي 2 هفته قرار گرفتند. نتيجه درمان بر اساس پرسشنامه ناتواني شانه و ميزان درد بيماران در هفته هاي 2، 6 و 11 جمع آوري و با استفاده از آزمون هاي آماري کاي دو،
t و آزمون مشاهدات تکرار شده تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سني بيماران 42.3±9.5 سال بود. از نظر جنس و سن تفاوتي بين دو گروه مشاهده نشد. در يک بيمار گروه فيزيوتراپي و سه نفر از گروه تزريق کورتيکواستروئيد عود بيماري مشاهده شد. روند کاهش معني داري در ميزان شاخص ناتواني شانه و درد در هر دو گروه مشاهده شد (P<0.05). ميزان ناتواني شانه و درد بيماران دريافت کننده کورتيکواستروئيد کمتر از گروه تحت فيزيوتراپي بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه در درمان قوس دردناک شانه تزريق کورتيکواستروئيد موضعي موثرتر از فيزيوتراپي است و درد بيماران و ناتواني شانه آنها بهتر و سريعتر بهبود مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی