برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 83 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص هاي روان سنجي پرسش نامه نگراني درباره تصوير بدني و آزمون مدل ارتباطي شاخص توده بدني، نارضايتي از تصوير بدني و عزت نفس در دختران نوجوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسش نامه اي نگراني درباره تصوير بدني و آزمون مدلي در زمينه ارتباط شاخص توده بدني، نارضايتي از تصوير بدني و عزت نفس بود. بدين منظور، 209 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شيراز، به شيوه نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي نگراني درباره تصوير بدني و حرمت خود روزنبرگ پاسخ دادند. اعتبار پرسش نامه نگراني، درباره تصوير بدني به دو شيوه دو نيمه سازي و همساني دروني بررسي گرديد كه به ترتيب ضرايب اعتبار 0.66 و 0.84 حاصل شد. براي مطالعه روايي پرسش نامه مزبور از روش روايي سازه (تحليل عوامل و همبستگي خرده آزمون هاي اين پرسش نامه) استفاده شد. نتيجه تحليل عوامل، با استفاده از روش چرخشي ابليك و بر اساس آزمون اسكري، بيانگر وجود دو عامل نارضايتي از بدن و تداخل درباره عملكرد اجتماعي در اين پرسش نامه بود كه در مجموع 39.88 درصد از واريانس كل آزمون را تبيين مي نمودند. ضرايب همبستگي اين عوامل با كل آزمون به ترتيب 0.87 و 0.82 بود و ضريب همبستگي اين دو عامل با هم نيز 0.45 به دست آمد. در بخش آزمون مدل نيز، هريك از مسيرهاي موجود در مدل به شيوه تحليل مورد مسير مورد بررسي قرار گرفتند كه تنها مسير نارضايتي از تصوير بدني به عزت نفس معنادار بوده، در مدل باقي ماند و بقيه مسيرها از مدل حذف شدند. در مجموع، نتايج پژوهش، اعتبار و روايي مطلوب فرم فارسي پرسش نامه، نگراني درباره تصوير بدني را تاييد مي كند و بيانگر اين است كه به آساني مي توان از اين ابزار در موقعيت هاي باليني و پژوهشي براي بررسي نگرشي فرد نسبت به ظاهر خود استفاده كرد. اما با توجه به يافته ها، مدل ارايه شده در اين پژوهش مورد تاييد قرار نگرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ن.، و سجادی نژاد، م. (1386). ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمون مدل ارتباطی شاخص توده بدنی, نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان. مطالعات روان شناختی, 3(1), 83-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67343Vancouver : کپی

محمدی نوراله، سجادی نژاد مرضیه سادات. ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمون مدل ارتباطی شاخص توده بدنی, نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان. مطالعات روان شناختی. 1386 [cited 2021December04];3(1):83-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67343IEEE : کپی

محمدی، ن.، سجادی نژاد، م.، 1386. ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمون مدل ارتباطی شاخص توده بدنی, نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان. مطالعات روان شناختی, [online] 3(1), pp.83-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67343. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 716 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی