برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 55 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات کلريد سديم و کلريد کلسيم بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دو ژنوتيپ گندم حساس و متحمل به شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب
 
چکیده: 

تنش شوري موجب کاهش رشد و توليد گياهان زراعي مي شود. کلسيم نقش تغذيه اي و فيزيولوژيکي در متابوليسم گياه دارد و از طريق کاهش اثرات شوري رشد و توليد گياه را بهبود مي بخشد. بمنظور بررسي اين اثرات آزمايشي به روش آب کشت به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با دو ژنوتيپ متحمل (ژنوتيپ 12) و حساس (ژنوتيپ 3) گندم، سطح کلريد سديم (شاهد، 100 و 200 ميلي مولار) و سه سطح کلريد سديم (0.5، 5 و 10 ميلي مولار) در سه تکرار انجام شد. 23 روز بعد از کاشت سطحهاي شوري به صورت تدريجي اعمال گرديدند و آزمايش تا مرحله رسيدگي بوته ها ادامه يافت. نتايج نشان داد که در سطح 200 ميلي مولار کلريد سديم نسبت به شاهد، زمان رسيدگي فيزيولوژيکي، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه ساقه اصلي، عملکرد دانه پنجه، ماده خشک کل و عملکرد دانه ژنوتيپ متحمل به ترتيب 31%، 3383%، 36%، 46%، 68%، 92%، 82 و 72% کاهش يافت. افزودن کلريد سديم به محيط رشد موجب افزايش تحمل به شوري بوته هاي گندم گرديد. در سطح 200 ميلي مولار کلريدسديم همراه با 10 ميلي مولار کلريد سديم نسبت به همين سطح کلريد سديم ولي بدون کلريد سديم، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ماده خشک کل در ژنوتيپ حساس به ترتيب 10، 14 و 33 درصد افزايش نشان داد. براي ژنوتيپ متحمل مقادير افزايش به ترتيب 18، 33 و 51 درصد شد. چنين استنباط مي شود که ژنوتيپ متحمل در شرايط شوري از طريق توانايي رشد بيشتر، توليد پنجه بيشتر، پايداري توليد دانه در ساقه اصلي، داشتن وزن هزار دانه بالاتر از عملکرد دانه و ماده خشک بيشتري در مقايسه با ژنوتيپ حساس برخوردار است. کلسيم از طريق کاهش اثرات کلريدسديم موجب تعديل در افت عملکرد دانه و ماده خشک تحت تنش شوري گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی