6 SID.ir | تاثير آموزش بر تحول صلاحيت راهبردي حساب در کودکان ايراني
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بر تحول صلاحيت راهبردي حساب در کودکان ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 
چکیده: 

نمونه اي مشتمل بر 60 دانشآموز پسر و دختر پايه تحصيلي اول شهر تهران به طور تصادفي انتخاب شدند و براساس يک طرح تحقيق آزمايشي پيشآزمون و پس آزمون با گروه كنترل، با فرم الف «آزمون تفاوتهاي فردي در انتخابهاي راهبرد جمع» (کرکمن و سيگلر، 1997) مورد ارزشيابي قرار گرفتند. پس از آن، آزمودنيهاي گروه آزمايشي در معرض آموزش راهبرد کمينه قرار گرفتند. در مرحله پس آزمون، فرم ب آزمون مذکور در مورد هر دو گروه اجرا شد. نتايج نشان دادند که آموزش بر فراواني استفاده از راهبرد كمينه در گروه آزمايشي تاثير گذاشته است. اما به رغم آنکه ميزان درستي پاسخهاي بازيابي شده در دو گروه تفاوت معناداري نداشت، ميزان درستي راهبردهاي پشتيبان و راهبرد كمينه در گروه آزمايشي بيش از گروه کنترل بود. افزون بر اين، دو گروه از لحاظ سرعت اعمال راهبرد کمينه به طور معناداري متفاوت بودند و گروه آزمايشي از گروه کنترل سرعت بيشتري داشت. استلزامهاي کاربردي يافته هاي به دست آمده مورد بحث قرار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی