برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه افکار اضطرابي با باورهاي فراشناختي در دانش آموزان دبيرستاني مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره
 
چکیده: 

هدف: اضطراب فراگير موجب ادامه نگراني افراطي و تعميم يافته اي مي شود که ويژگي آشفته ساز اصلي اين اختلال به شمار مي رود. اين پژوهش در اين راستا و با هدف بررسي رابطه بين افکار اضطرابي با باورهاي فراشناختي در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير انجام شده است.
روش: جامعه آماري پژوهش، دانش آموزان دبيرستاني مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و نمونه مورد بررسي 60 دانش آموز دبيرستاني (30 دختر و 30 پسر) بودند که بر پايه معيارهاي تشخيصي DSM-IV مبتلا به اين اختلال تشخيص داده شدند. اين افراد به روش نمونه گيري تصادفي - خوشه اي انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي مقياس افکار اضطرابي و مقياس اضطراب فراگير پاسخ دادند. داده ها به کمک روش هاي آمار توصيفي و آزمون آماري تحليل واريانس تحليل شدند.
يافته ها: اين بررسي نشان داد که افکار اضطرابي (جسماني، اجتماعي و فرانگراني) دختران و پسران با باورهاي فراشناختي غيرقابل کنترل بودن نگراني رابطه معني داري دارند (0.05>p) و دختران بيش از پسران داراي باورهاي فراشناختي مثبت (0.001>p) و باورهاي فراشناختي منفي (0.01>p) درباره نگراني هستند. بين افکار فرانگراني و باورهاي فراشناختي غيرقابل کنترل بودن نگراني و هم چنين بين باور فراشناختي پرهيز از نگراني و فرانگراني در هر دو گروه رابطه وجود داشت (0.05>p).
نتيجه گيري: باورهاي فراشناختي منفي و مثبت مي توانند سبب تداوم نگراني شوند. تفاوت ميان دختران و پسران در فراواني باورهاي فراشناختي درباره نگراني، تبييني برشيوع بيشتر اضطراب فراگير در دختران است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 335
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی