برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 199 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

تنوع ژنتيكي HLA-DRB1 در جمعيت نرمال ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات، سازمان انتقال خون ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ژن هاي مجموعه اصلي سازگاري نسجي (MHC) داراي بيشترين تنوع ژنتيكي در ژنوم هر گونه مي باشند. ژن هـاي MHC انسانـي بـر روي كـروموزوم 6 واقـع شـده و HLA ناميده مي شوند. آنتي ژن هاي كلاس I و HLA II، كنترل ژنتيكي پاسخ هاي ايمني را به عهده دارند. شناسايي آلل هاي HLA به طور وسيعي در امر پيوند، بيماري هاي مرتبط با HLA و مطالعات جمعيت شناسي مورد استفاده قرار مي گيرند. در ميان ژن هاي مختلف HLA ، ژن هاي DRB1 جزو متغيرترين آن ها محسوب مي شوند. در اين پژوهش به دليل اهميت آنتي ژن هاي DRB1 در پيوند مغز استخوان، اين آنتي ژن ها در جمعيت نرمال مورد مطالعه قرار گرفتند. اين مطالعه جزو مطالعاتي است كه در اين راستا و در ارتباط با تعيين آنتي ژن هاي HLA-DR در نژادهاي مختلف ايراني و نه يك گروه خاص انجام شده است.
مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي بود. در اين مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي از خون كامل 466 فرد نرمال اهداكننده مغز استخوان،
DNA استخراج شده و قطعاتي از جايگاه ژني HLA-DRB با استفاده از 23 جفت آغازگر اختصاصي و به كارگيري روش PCR-SSP تكثير گرديد. در نهايت ارزيابي باندهاي ايجاد شده با انجام الكتروفورز روي ژل آگارز انجام گرفت. تحليل آماري با استفاده از برنامه آماي SPSS 11.5 و با تعيين فراواني صورت گرفت.
يافته ها: شايع ترين فراواني آلل هاي
DRB1 در جمعيت نرمال ايراني، متعلق به (%20.0) DRB1*11 بوده و به دنبال آن (%11.4) DRB1*15, (%11.4) DRB1*13 و (%10.0) DRB1*04 بيشترين فراواني را دارا مي باشند. در حالي كه آلل DRB1*09 از كمترين فراواني (%0.9) برخوردار است.
نتيجه گيري: اين تحقيق تنوع ژنتيكي در جمعيت مختلط ايراني را از نظر آلل هاي
HLA-DRB1 نشان مي دهد. در اين مطالعه نزديكي جمعيت ايراني با جمعيت هاي اروپاي شرقي و جنوبي ديده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی