برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه بازشدگي زخم در سه روش ترميم زير جلد با نخ ويکريل، ترميم زير جلد با نخ پلين و عدم ترميم زير جلد بعد از عمل جراحي سزارين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: عوارض برش سزارين ممکن است علي رغم رعايت استريليتي اتفاق افتد. اين عوارض از جمله عفونت و بازشدگي برش کيفيت زندگي بيماران را شديدا متاثر ساخته و منجر به مراجعات مکرر پزشکي و گاهي بستري مجدد بيمار و يا حتي ترميم مجدد مي گردد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه بازشدگي زخم در سه روش ترميم زير جلد با نخ پلين، ويکريل و عدم ترميم زير جلد، پس از عمل جراحي سزارين انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر بصورت کارآزمايي باليني بر روي 690 زن باردار که طي سال هاي 83 و 84 در بيمارستان فاطميه همدان تحت عمل جراحي سزارين قرار گرفتند، انجام شد. معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بود از: زنان باردار تک قلو با ضخامت زير جلد بيشتر از 2 سانتي متر، که به هر علتي تحت سزارين قرار مي گرفتند، زنان داراي ريسک فاکتور بازشدگي زخم مانند آبريزش طولاني (بيش از 18 ساعت)، مدت عمل بيشتر از 90 دقيقه، انسزيون با برش عمودي، مصرف کورتون و داروهاي سرکوبگر ايمني، بيماري سيستميک از جمله ديابت، بيماري قلبي از مطالعه حذف شدند. بيماران بطور تصادفي به سه گروه ترميم زير جلد با نخ پلين، ويکريل و عدم ترميم زير جلد، تقسيم شدند. تمامي بيماران سه دوز آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک (سفازولين) دريافت کردند. بيماران در طي بستري و يک هفته پس از عمل از نظر عفونت زخم بررسي شدند. اطلاعات توسط نرم افزار آماري
SPSS ويرايش سيزدهم و با استفاده از آزمون آماري مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: بيماران سه گروه از نظر مشخصات دموگرافيک (سن، پاريتي، سن حاملگي و علت سزارين) اختلاف آماري معني داري نداشتند
(P>0.05). ميزان بازشدگي زخم در سه گروه ترميم زير جلد با نخ پلين، ترميم زير جلد با نخ ويکريل و عدم ترميم زير جلد به ترتيب 7 درصد، 2.6 درصد و 0.9 درصد بود؛ که اختلاف در ميزان بازشدگي زخم در سه گروه، از نظر آماري معني دار بود (P<0.05). عفونت زخم فقط در دو بيمار ديده شد که هر دو در گروه ترميم زير جلد با نخ پلين قرار داشتند. اختلاف در ميزان بروز عفونت در سه گروه، از نظر آماري معني دار نبود (p>0.05).
نتيجه نهايي: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که عدم ترميم زير جلد در بيماران تحت اعمال جراحي سزارين، خطر باز شدن زخم را افزايش نمي دهد. در حالي که ترميم زير جلد با نخن پلين در مقايسه با ترميم آن با نخ ويکريل و عدم ترميم زير جلد، ميزان بازشدگي زخم را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصرالهی، ش.، و رادنیا، ن.، و قافله باشی، م. (1386). مقایسه بازشدگی زخم در سه روش ترمیم زیر جلد با نخ ویکریل, ترمیم زیر جلد با نخ پلین و عدم ترمیم زیر جلد بعد از عمل جراحی سزارین. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 14(2 (مسلسل 44)), 35-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66422Vancouver : کپی

نصرالهی شهلا، رادنیا ناهید، قافله باشی منصوره سادات. مقایسه بازشدگی زخم در سه روش ترمیم زیر جلد با نخ ویکریل, ترمیم زیر جلد با نخ پلین و عدم ترمیم زیر جلد بعد از عمل جراحی سزارین. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1386 [cited 2021August01];14(2 (مسلسل 44)):35-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66422IEEE : کپی

نصرالهی، ش.، رادنیا، ن.، قافله باشی، م.، 1386. مقایسه بازشدگی زخم در سه روش ترمیم زیر جلد با نخ ویکریل, ترمیم زیر جلد با نخ پلین و عدم ترمیم زیر جلد بعد از عمل جراحی سزارین. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 14(2 (مسلسل 44)), pp.35-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66422. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی