نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  2 ; از صفحه 191 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي آزمايشگاهي و صحرايي عصاره گيرهاي مختلف جهت تعيين پتاسيم قابل دسترس گياه برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات برنج کشور
 
چکیده: 
پتاسيم يكي از عناصرمهم و ضروري از نظر ميزان جذب و فعاليتهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي درگياه برنج محسوب مي گردد. اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت پتاسيم و ارزيابي 16 عصاره گير مختلف به منظور تعيين عصاره گير يا عصاره گيرهاي مناسب جهت برآورد پتاسيم قابل دسترس خاك وهمچنين تعيين غلظت بحراني پتاسيم براي گياه برنج رقم پرمحصول خزر با استفاده از مناسبترين عصاره گير معرفي شده در 21 مزرعه شاليزاري از اراضي استان گيلان به اجرا درآمد. مزارع به گونه اي انتخاب شدند كه تا حد امكان درصد رس، ظرفيت تبادل كاتيوني، مواد آلي و پتاسيم قابل استخراج آنها با روش استات آمونيوم مولار با يكديگر متفاوت و دامنه وسيعي داشته باشند. آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار و شش سطح كودي پتاسيم به ترتيب (0، 100، 200، 300، 400 و500) كيلوگرم اكسيد پتاسيم در هكتار از منبع كلريدپتاسيم (نصف بصورت پايه و نصف در زمان پنجه زني) به اجرا درآمد. نتايج نشان داد كه استفاده ازكودپتاسيم در اكثر خاكها موجب افزايش عملكرد دانه، كاه و كلش و همچنين مقدارجذب پتاسيم در كاه و كلش گرديد. نتايج ميانگين پتاسيم قابل استخراج با عصاره گيرهاي مختلف نيز نشان داد كه پتاسيم استخراج شده توسط عصاره گير اسيدنيتريك با 239 ميليگرم و اسيدكلريدريك 0.05 مولار 1:1 با 11 ميليگرم در كيلوگرم خاك به ترتيب حداكثر وحداقل پتاسيم استخراجي را داشته اند. بررسي نتايج ضرايب همبستگي عصاره گيرهاي مختلف با عملكرد نسبي دانه، غلظت و جذب پتاسيم توسط كاه و كلش نيز حاكي از آن بود كه روشهاي استات آمونيوم يك مولار، 0.5 مولار، 0.25 مولار و اسيدنيتريك همبستگي قابل قبولي را با عملكرد نسبي به ترتيب (0.80، 0.79، 0.81 و 0.87) و مقدار جذب پتاسيم به ترتيب (0.73، 0.73، 0.75 و 0.81) داشته است. همچنين ضرايب همبستگي عصاره گيرهاي آب، مورگان و كلووانا با مقدار غلظت پتاسيم در كاه و كلش كه قسمت عمده گياه جهت تجمع پتاسيم مي باشد به مراتب قويتر از ساير روشها بود (به ترتيب 0.75، 0.72 و 0.71). غلظت بحراني پتاسيم نيز براي عصاره گيرهايي كه بالاترين همبستگي را با عملكرد گياه داشتند بررسي شد، مقدار اين غلظت با 90 درصد عملكرد نسبي دانه براي روش استات آمونيوم يك مولار، 0.5 مولار و 0.25 مولار برابر120 ميليگرم و با روش اسيدنيتريك210 ميليگرم در كيلوگرم خاك بدست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکری واحد، ح.، و کاووسی، م.، و مجللی، ح. (1386). ارزیابی آزمایشگاهی و صحرایی عصاره گیرهای مختلف جهت تعیین پتاسیم قابل دسترس گیاه برنج. علوم کشاورزی ایران, 38(2), 191-203. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66417Vancouver : کپی

شکری واحد حسن، کاووسی مسعود، مجللی حسام. ارزیابی آزمایشگاهی و صحرایی عصاره گیرهای مختلف جهت تعیین پتاسیم قابل دسترس گیاه برنج. علوم کشاورزی ایران. 1386 [cited 2022August13];38(2):191-203. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66417IEEE : کپی

شکری واحد، ح.، کاووسی، م.، مجللی، ح.، 1386. ارزیابی آزمایشگاهی و صحرایی عصاره گیرهای مختلف جهت تعیین پتاسیم قابل دسترس گیاه برنج. علوم کشاورزی ایران, [online] 38(2), pp.191-203. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66417. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی