برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش خودگرداني رفتارهاي توجهي، خودگرداني رفتارهاي انگيزشي و خودآموزي کلامي بر کاهش نشانه هاي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی
 
چکیده: 
هدف: اين تحقيق به منظور بررسي تاثير آموزش خودگرداني رفتارهاي توجهي، خودگرداني رفتارهاي انگيزشي و خودآموزي کلامي بر کاهش نشانه هاي نارسايي توجه در کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي انجام شده است.روش: تعداد 60 دانش آموز پسر پايه سوم ابتدايي مبتلا به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي به شيوه غربالگري انتخاب شدند. براي انتخاب آزمودنيها، از مصاحبه تشخيصي مبتني بر DSMV و پرسشنامه CSI-4 ويژه معلمان استفاده شد. پس از اعمال مداخلات آموزشي- درماني و اندازه گيري مجدد نشانه هاي نارسايي توجه در پس آزمون و آزمون پيگيري (دو ماه بعد از اتمام مداخلات)، نتايج استخراج شده با استفاده از روش تحليل واريانس اندازه گيريهاي مکرر، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که اثر اصلي اجراي آزمونهاي سه گانه (پيش آزمون- پس آزمون و آزمون گيري) در سطح P<0.001 معني دار است؛ در اين راستا، نتايج آزمونهاي تعقيبي حاکي از آن بود که نشانه هاي نارسايي توجه در پس آزمون پيگيري نسبت به پيش آزمون، بهبود معني داري پيدا کرده است اثر اصلي اجراي مداخلات آموزشي- درماني سه گانه در سطح P<0.001 معني دار است؛ در اين راستا، نتايج آزمونهاي تعقيبي نشان داد که کاربندي آموزش خودگرداني رفتارهاي توجهي نسبت به دو مداخله ديگر (آموزش خودگرداني رفتارهاي انگيزشي و آموزش خودآموزي کلامي) موجب بهبودي نشانه هاي نارسايي توجه شده است اثر تعاملي اجراي آزمونهاي سه گانه و اجراي مداخلات درماني- آموزشي سه گانه در سطح P<0.001 معني دار است.نتيجه گيري: بررسي تاثيرات اصلي ساده نشان داد که در گذر از پيش آزمون به پس آزمون، اثر آموزشي خودگرداني رفتارهاي توجهي و آموزش خودآموزي کلامي بر نشانه هاي نارسايي توجه معني دار بوده است و با گذر از پس آزمون به آزمون پيگيري، تاثيرات آموزشي خودگرداني رفتارهاي توجهي بر نشانه هاي نارسايي توجه تداوم معني دار پيدا کرده است، اما با گذر از پس آزمون به آزمون پيگيري، اثر آموزش خودآموزي کلامي بر نشانه هاي نارسايي توجه معني دار نبوده است و با گذر زمان، تاثيرات اين مداخله، کاهش معني دار پيدا کرده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمی نصرت آباد، ت.، و مرادی، ع.، و فرزاد، و.، و کاویانی، ح. (1386). تاثیر آموزش خودگردانی رفتارهای توجهی, خودگردانی رفتارهای انگیزشی و خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی), 7(2 (پیاپی 24)), 129-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66394Vancouver : کپی

هاشمی نصرت آباد تورج، مرادی علیرضا، فرزاد ولی اله، کاویانی حسین. تاثیر آموزش خودگردانی رفتارهای توجهی, خودگردانی رفتارهای انگیزشی و خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی). 1386 [cited 2021December04];7(2 (پیاپی 24)):129-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66394IEEE : کپی

هاشمی نصرت آباد، ت.، مرادی، ع.، فرزاد، و.، کاویانی، ح.، 1386. تاثیر آموزش خودگردانی رفتارهای توجهی, خودگردانی رفتارهای انگیزشی و خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی), [online] 7(2 (پیاپی 24)), pp.129-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66394. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی