برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  1 ; از صفحه 173 تا صفحه 179 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت قارچ Aspergillus flavus Link بر اساس گروه هاي سازگاري رويشي در منطقه پسته كاري استان كرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

تعداد 77 جدايه تك اسپور شده قارچ A. flavus از مغز نمونه هاي پسته و پس مانده هاي فرآوري پسته از سراسر استان كرمان جداسازي، و جهش يافتگان نيت (nit) آنها به كمك محيط غذايي زاپك حاوي كلرات جداسازي شدند. از بين جدايه ها، براي 48 جدايه جهش يافته nit بدست آمد و جداسازي جهش يافته براي ساير جدايه ها ممكن نشد. از تلاقي بين جهش يافتگان مختلف هر جدايه براي انتخاب آنها جهت آزمايش تكميل سازي ژنتيكي، هيچ هتروكاريوني تشكيل نشد. لذا از هر جدايه فقط يك جهش يافته انتخاب شد. تيپ فنوتيپي جهش يافتگان، بر روي محيطهاي افتراقي با منابع مختلف ازت مشخص شد. 75% از جهش يافتگان از نوع  nit 1،18%  از نوع nit 3 و 7% از نوع nit M بودند. جهش يافتگان جدايه هاي مختلف براي شناسايي گروههاي سازگاري رويشي بر روي محيط زاپك با يكديگر تلاقي داده شدند و در نتيجه، تعداد 21 جدايه بر اساس تشكيل هتروكاريون در چهار گروه سازگاري رويشي قرار گرفتند و جهش يافتگان 27 جدايه در هيچ موردي هتروكاريون توليد نكردند و در هيچ گروه سازگاري قرار نگرفتند. آزمايش بررسي توانايي توليد اسكلروت براي تمامي جدايه ها انجام شد و تنها 16.6% از جدايه ها اسكلروت توليد كردند. گروههاي سازگاري رويشي با توليد اسكلروت و پراكنش جغرافيايي جدايه ها هيچ ارتباط مشخصي نشان ندادند. نتايج نشان داد، كه گرچه جدايه هاي قارچ قادر به تبادل مواد ژنتيکي از طريق پيوندهاي هيفي و تشکيل هتروکاريون هستند ولي جمعيت قارچ A. flavus  در استان كرمان داراي تنوع كمي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حیدریان، ر.، و جوان نیک خواه، م.، و شریفی تهرانی، ع. (1386). بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت قارچ Aspergillus flavus Link بر اساس گروه های سازگاری رویشی در منطقه پسته کاری استان کرمان. علوم کشاورزی ایران, 38(1), 173-179. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66356Vancouver : کپی

حیدریان رضا، جوان نیک خواه محمد، شریفی تهرانی عباس. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت قارچ Aspergillus flavus Link بر اساس گروه های سازگاری رویشی در منطقه پسته کاری استان کرمان. علوم کشاورزی ایران. 1386 [cited 2021April19];38(1):173-179. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66356IEEE : کپی

حیدریان، ر.، جوان نیک خواه، م.، شریفی تهرانی، ع.، 1386. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت قارچ Aspergillus flavus Link بر اساس گروه های سازگاری رویشی در منطقه پسته کاری استان کرمان. علوم کشاورزی ایران, [online] 38(1), pp.173-179. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66356. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی