برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  1 ; از صفحه 93 تا صفحه 103 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخص هاي انتخاب در ارقام برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی مازندران، مرکز آموزش کشاورزی تنکابن
 
چکیده: 

يکي از مهمترين اهداف اصلاحي در هر برنامه بهنژادي افزايش عملکرد دانه مي باشد. از آنجايي که ارزش اقتصادي يک گياه به ارزش صفات مختلف آن بستگي دارد لذا اصلاح کنندگان نباتات براي حداکثر نمودن ارزش اقتصادي يک گياه هميشه گزينش هايي را بطور همزمان بر روي چندين صفت انجام داده اند. استفاده از شاخصهاي گزينشي يکي از مهمترين معيارها براي رسيدن به اين هدف مي باشد. در اين آزمايش تعداد 49 رقم برنج ايراني و خارجي از موسسه تحقيقات برنج کشور تهيه و در مزرعه تحقيقاتي مرکز آموزش کشاورزي تنکابن در قالب طرح لاتيس مربع با دو تکرار در سال 1380مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه ژنوتيپهاي مورد مطالعه از نظر صفات بررسي شده داراي اختلاف معني داري هستند. بررسي ضرايب همبستگي فنوتيپي و ژنتيکي نشان داد كه تعداد پنجه بارور، تعداد كل پنجه و تعداد دانه در خوشه با عملكرد دانه داراي همبستگي مثبت و معني داري بودند. تجزيه همبستگي ها از طريق روش تجزيه عليت نشان داد كه بيشترين اثر مستقيم بر عملكرد دانه بخاطر تعداد پنجه بارور بوده است. علاوه بر آن تعداد دانه در خوشه و وزن 100 دانه نيز اثر مستقيم معني داري بر عملكرد دانه داشتند. در نهايت با استفاده از 3 صفت انتخابي به همراه عملکرد دانه، شاخصهاي گزينشي برآورد شدند و بترتيب ارقام عسگري طارم، آرژانتين و لبانت به عنوان ارقام برتر انتخاب گرديدند. به هر حال تكرار بيشتر آزمايشات مشابه و ارزيابي ارقام ديگر به همراه تعداد بيشتري از صفات براي نيل به نتيجه دقيق تر توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابوذری گزاف رودی، ا.، و ربیعی، ب.، و هنرنژاد، ر.، و پورمرادی، ص. (1386). بررسی شاخص های انتخاب در ارقام برنج. علوم کشاورزی ایران, 38(1), 93-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66350Vancouver : کپی

ابوذری گزاف رودی ابوذر، ربیعی بابک، هنرنژاد رحیم، پورمرادی صادق. بررسی شاخص های انتخاب در ارقام برنج. علوم کشاورزی ایران. 1386 [cited 2021October28];38(1):93-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66350IEEE : کپی

ابوذری گزاف رودی، ا.، ربیعی، ب.، هنرنژاد، ر.، پورمرادی، ص.، 1386. بررسی شاخص های انتخاب در ارقام برنج. علوم کشاورزی ایران, [online] 38(1), pp.93-103. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66350. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی