برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 27 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تحليل سبك تربيت جنسي خانواده هاي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي سبك تربيت جنسي خانواده هاي شهر تهران بر اساس الگوي كركلر پرداخته است. روش پژوهش توصيفي و جامعه آماري نيز، شامل كليه خانواده هاي شهر تهران در سال 1384 بوده اند. به منظور نمونه گيري، پس از برآورد آماري نمونه، تعداد 850 خانواده از شهر تهران با بهره گيري از روش نمونه گيري خوشه اي و طبقه اي تصادفي انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسش نامه 48 سوالي محقق ساخته بر اساس الگوي كركلر (2000) بوده است. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي آماري استنباطي چون؛ «t تك متغيره»، «F تحليل واريانس چند متغيره» و آزمون تطبيقي توكي استفاده شده است.
نتايج بيانگر آن است كه؛‌ 1- ميانگين ميزان توجه خانواده هاي شهر تهران به حيطه آگاهي هاي جنسي در تربيت جنسي فرزندان، پايين تر از سطح متوسط بوده به علاوه «
t تك متغيره» در خصوص ميزان مذكور در سطح a=0.05 و در حد بالاتر از متوسط معنادار نبوده است. 2- ميانگين ميزان توجه خانواده هاي شهر تهران به حيطه اخلاق جنسي در تربيت جنسي فرزندان، پايين تر از سطح متوسط بوده به علاوه «t تك متغيره» در خصوص ميزان مذكور در سطح a=0.05 و در حد بالاتر از متوسط معنادار نبوده است. 3- ميانگين ميزان توجه خانواده هاي شهر تهران به حيطه آينده جنسي در تربيت جنسي فرزندان پايين تراز سطح متوسط بوده به علاوه «t تك متغيره» در خصوص ميزان مذكور در سطح a=0.05 و در حد بالاتر از متوسط معنادار نبوده است. 4- «F» محاسبه شده در سطح P£0.05 مبين وجود تفاوت معنادار در توجه خانواده ها به حيطه هاي تربيت جنسي بوده به طوري كه بالاترين ميانگين ميزان توجه در حيطه آينده جنسي و كمترين ميزان در حيطه آگاهي هاي جنسي بوده است. 5- «F» محاسبه شده در سطح P£0.05 مبين وجود تفاوت معنادار بين ميزان توجه خانواده هاي شهر تهران به سه حيطه تربيت جنسي بر اساس برخي متغيرهاي تعديل كننده چون؛ سطح تحصيلات، سن، شغل و سطح درآمد خانواده بوده و آزمون توكي تفاوت بين گروه هاي مذكور را دقيق تر نشان داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سبحانی نژاد، م.، و همایی، ر.، و علیین، ح. (1386). بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده های شهر تهران. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره), 6(21), 27-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66321Vancouver : کپی

سبحانی نژاد مهدی، همایی رضا، علیین حمید. بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده های شهر تهران. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره). 1386 [cited 2021August01];6(21):27-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66321IEEE : کپی

سبحانی نژاد، م.، همایی، ر.، علیین، ح.، 1386. بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده های شهر تهران. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره), [online] 6(21), pp.27-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66321. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی