برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح و منابع مختلف شوري بر برخي ويژگي هاي زراعي و ترکيب شيميايي روناس (.Rubia tinctorum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

کشت گياهان مقاوم به شوري مانند روناس (Rubia tinctorum L.) در اراضي شور ضمن توليد محصولي قابل قبول مي تواند در اصلاح خاک و کاهش سطح شوري موثر باشد. بدين منظور در يک آزمايش گلخانه اي تاثير منبع نمک و مقادير مختلف شوري خاک بر برخي از ويژگي هاي زراعي و ترکيب شيميايي روناس ارزيابي شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در گلخانه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان يزد انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش متشکل از سه منبع شوري کلرور سديم، سولفات سديم و مخلوط اين دو به نسبت مساوي و شش سطح شوري )صفر، 4.5، 9.0، 13.5 و 22.5 دسي زيمنس بر متر( بودند. اثرات نامطلوب شوري بر رشد گياه در مرتبه اول به مخلوط کلرور سديم و سولفات سديم، بعد کلرور سديم و در نهايت به سولفات سديم نسبت داده شد. تنش شوري بدون توجه به نوع نمک سبب کاهش معني دار تعداد بوته در هر گلدان، وزن ماده خشک شاخساره، ريشه و سطح برگ شد. با افزايش سطح شوري غلظت پرولين آزاد برگ ها نيز افزايش يافت. افزايش شوري ناشي از کلرور سديم سبب افزايش غلظت سديم و کاهش غلظت پتاسيم شاخساره ها گرديد. حد نهايي تحمل به شوري اين گياه در حدود 14.0 دسي زيمنس بر متر در عصاره کل اشباع خاک تعيين شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی