برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 31 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات سيستم تربيت و شدت هرس روي عملکرد و کيفيت ميوه هلو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه
 
چکیده: 
با هدف تنظيم باردهي و بهبود رشد رويشي شاخه و افزايش کمي و کيفي ميوه هلو، در اين آزمايش اثرات سيستم تربيت )تعداد بازو روي تنه اصلي( و هرس باردهي )شدت هرس شاخه يکساله( روي برخي صفات کمي و کيفي ميوه دو رقم هلو، به صورت فاکتوريل 3)×3×(2 در سه تکرار و بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي بررسي شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مرکب سال هاي 81 و 82 نشان داد که اثر سال بر روي عملکرد تک درخت و عملکرد ميوه در هکتار در سطح احتمال يک درصد معني دار است. اثر رقم تنها بر وزن ميوه و ميزان گسترش تاج درخت در سطح احتمال يک درصد معني دار شد. ميوه رقم محلي )مخملي( با وزن 107.70 گرم نسبت به رقم انجيري 71.20) گرم( برتر بود، ولي ميزان قند ميوه در رقم انجيري 19.28) درصد( بيشتر از رقم مخملي 16.28) درصد( بود. اثر شدت هرس بر وزن ميوه، درصد قند ميوه و طول شاخه نيز در سطح احتمال يک درصد معني دار شد. بالاترين ميزان قند ميوه 18.7) درصد(، بيشترين وزن ميوه 96.97) گرم( و حداکثر رشد رويشي ساليانه 68.06) سانتيمتر( به شدت هرس يک دوم طول شاخه مربوط بود. اثر تعداد بازو بر همه صفات مورد مطالعه به استثناي درصد قند و طول شاخه معني دار شد به طوريکه با افزايش تعداد بازوها عملکرد ميوه افزايش و کيفيت ميوه )وزن و قطر( کاهش يافت. اثر متقابل رقم در تعداد بازو بر وزن ميوه و گسترش تاج درخت در سطح احتمال يک درصد معني دار شد. بيشترين مقدار وزن ميوه با 116.07 گرم و بالاترين ميزان طول شاخه از رقم مخملي با شدت هرس يک دوم طول شاخه حاصل شد. بيشترين ميزان قند ميوه در هر دو سال به رقم انجيري مربوط بود. نتيجه گيري مي شود که براي تنظيم باردهي و حفظ کيفيت محصول براي بازارهاي تازه خوري در هر دو رقم تا حدودي از هرس شديد و تعداد بازوي متوسط استفاده شود تا ضمن حفظ قدرت رشد درخت، ميوه هاي با کيفيت مطلوبي توليد گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسنی، ق.، و رضایی، ر. (1386). بررسی اثرات سیستم تربیت و شدت هرس روی عملکرد و کیفیت میوه هلو. دانش کشاورزی, 17(1), 31-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66198Vancouver : کپی

حسنی قاسم، رضایی رضا. بررسی اثرات سیستم تربیت و شدت هرس روی عملکرد و کیفیت میوه هلو. دانش کشاورزی. 1386 [cited 2021December03];17(1):31-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66198IEEE : کپی

حسنی، ق.، رضایی، ر.، 1386. بررسی اثرات سیستم تربیت و شدت هرس روی عملکرد و کیفیت میوه هلو. دانش کشاورزی, [online] 17(1), pp.31-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66198. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی