نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1373 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 77 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملكرد كششي دو نوع تراكتور متداول در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است