برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  25 , شماره  2 ; از صفحه 142 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت کيفيت زندگي بيماران ديابتي مبتلا به عوارض قلبي عروقي مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 84-1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، واحد آموزش عمومی
 
چکیده: 

زمينه: انجمن ديابت آمريکا چنين اظهار مي کند که 80-75 درصد از بيماران ديابتي در نهايت در اثر ابتلا به عوارض قلبي عروقي ناشي از ديابت فوت خواهند کرد. مطالعات نشان مي دهند که عوارض قلبي عروقي ديابت اثرات سويي روي کيفيت زندگي بيماران به جا مي گذارد؛ لذا اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت کيفيت زندگي بيماران ديابتي مبتلا به عوارض قلبي عروقي به انجام رسيده است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، 302 بيمار ديابتي مبتلا به عوارض قلبي عروقي به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. داده ها از طريق مصاحبه، معاينه فيزيکي و ثبت اطلاعات از پرونده جمع آوري شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي سه قسمتي شامل سوالات مربوط به مشخصات فردي و بيماري، جدول عوارض قلبي عروقي و سوالات مربوط به بررسي ابعاد مختلف کيفيت زندگي بود. اعتبار پرسشنامه از طريق روايي محتوا و پايايي آن به روش آزمون مجدد تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آناليز رگرسيون خطي چندگانه انجام شد.
يافته ها: در رابطه با فراواني عوارض قلبي عروقي بيماران ديابتي، بيشترين درصد به كرامپ هاي عضلاني (2/76%)، فشارخون بالا (62.9%) و تپش قلب (61.6%) مربوط بود. نتايج نشان داد كليه بيماران ديابتي با تمامي علايم وعوارض قلبي عروقي از كيفيت زندگي نسبتا مطلوب برخوردارند و همچنين تعدد اين علايم و عوارض با کاهش نمرات پرسشنامه کيفيت زندگي، ارتباط آماري معني داري نشان داد (P<0.001). بدين معني که تعداد بيشتر علايم قلبي عروقي با سطح کيفيت زندگي پايين تر بيماران همراه بوده است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، بين کيفيت زندگي و عوارض قلبي عروقي، ارتباط آماري معني داري وجود دارد. لذا پيشنهاد مي شود مسوولين پرستاري در برنامه هاي بازآموزي پرستاران، توجه مضاعفي به رعايت موارد پيش گيري كننده از بروز عوارض قلبي عروقي در بيماران ديابتي و ارتقاي سطح كيفيت زندگي بيماران، مبذول نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیمانی، م.، و منجمد، ز.، و علی اصغرپور، م.، و مهران، ع. (1386). بررسی وضعیت کیفیت زندگی بیماران دیابتی مبتلا به عوارض قلبی عروقی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 84-1383 . مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران, 25(2), 142-148. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65626Vancouver : کپی

پیمانی مریم، منجمد زهرا، علی اصغرپور منصوره، مهران عباس. بررسی وضعیت کیفیت زندگی بیماران دیابتی مبتلا به عوارض قلبی عروقی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 84-1383 . مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 1386 [cited 2021November27];25(2):142-148. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65626IEEE : کپی

پیمانی، م.، منجمد، ز.، علی اصغرپور، م.، مهران، ع.، 1386. بررسی وضعیت کیفیت زندگی بیماران دیابتی مبتلا به عوارض قلبی عروقی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 84-1383 . مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران, [online] 25(2), pp.142-148. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65626. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی